Zmarła śp. Helena Lis - wieloletnia współpracownica

03 mar 2022
Redakcja
 

Zmarła śp. Helena Lis - wieloletnia współpracownica Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Krakowie.

Pogrzeb odbędzie się 4 III 2022 r. w kościele parafialnym w Kaninie koło Limanowej o godz. 14:30.

Prosimy o modlitwę za Zmarłą Helenę.

***

List Kondolencyjny od Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Krakowie do odczytania podczas liturgii pogrzebowej śp.  Heleny Lis 

Adresaci: Najbliższa Rodzina Zmarłej, Rodzeństwo, Bratowa
Ks. Proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Kaninie ks. Jan Raś

W dniu pogrzebu 4 marca 2022 roku śp. Heleny Lis, a więc w czasie, w którym jej najbliższa Rodzina i parafia żegna Ją, otaczając swoimi modlitwami, a Chrystus przyjmuje Jej duszę do swego Królestwa chwały, pragniemy w duchu braterskiej wdzięczności przesłać na Wasze ręce kondolencje i zapewnić o naszej modlitwie i łączność z Wami.

Powierzając Zmarłą Sercu Bożemu, łączymy się z Jej najbliższymi, przeżywającymi żałobę oraz ze wszystkimi uczestnikami tej liturgii pogrzebowej.

Prosimy Miłosiernego Boga, aby przyjął zmarłą Helenę do swej chwały i aby dane Jej było oglądać przemienione oblicze Jezusa przez całą wieczność.

Śp. Pani Helena od ponad dwudziestu lat była oddaną wolontariuszką i współpracownicą Krajowego Sekretariatu w Krakowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, zwanej dawniej Apostolstwem Modlitwy, prowadzonym przez zakon księży jezuitów.

Pragniemy w imieniu nas wszystkich, którzy Ją znaliśmy i z Nią pracowaliśmy, ale także modliliśmy się przez wiele lat razem, jak choćby podczas comiesięcznych nocnych czuwań pierwszopiątkowych w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, oraz w imieniu szerokiego grona naszych Członków Apostolstwa Modlitwy w Polsce, mających kontakt z nami z różnych miast i miejscowości. Chcemy bardzo serdecznie i szczerze podziękować Zmarłej Helenie za Jej gorliwą posługę, okazywaną Kościołowi w naszej Ojczyźnie i wiernym czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspominamy Ją, jako zawsze oddaną całym sercem Bogu i ludziom w posłudze apostolskiej. Jej lata życia, poświęcone Bożemu Sercu, były darem Jezusa ukazującego nam swój przebity bok.

Całej Rodzinie, ks. Proboszczowi, wszystkim bliskim i znajomym śp. Heleny składamy najserdeczniejsze podziękowanie za to, że ukształtowali dla nas taką wspaniałą osobę, z którą dane nam było współpracować i doświadczyć Jej dobroci serca.

Niech święci Aniołowie i święci Patronowie Apostolstwa Modlitwy, których wstawiennictwa w swoim życiu tak często wzywała, tj. Małgorzata Maria Alacoque, Klaudiusz de la Colombière, Teresa z Lisieux i św. Franciszek Ksawery, wyjdą Jej teraz na spotkanie w niebie, gdy Maryja  Niepokalanie Poczęta zapraszać będzie Ją do Królestwa Jej pierworodnego Syna - Jezusa Chrystusa.

Droga Pani Helenko!  Żegnając Ciebie dzisiaj, wraz z wszystkimi, którzy nie mogą być obecni na Twoim pogrzebie, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za Twoją wrażliwość na świętość Boga i za oddaną Jezusowi pracę i modlitwę do Serca Bożego. Spoczywaj w pokoju w Królestwie wiecznego Boga, gdzie nie ma śmierci, nie ma już cierpienia i nie ma łez i bólu, a wieczność jest już Twoim udziałem. Niech Twoje serce bije tam w rytmie Serca Jezusowego, a w intencji spokoju Twoje duszy ofiarujemy Mszę świętą – Gregoriankę.

Z darem modlitwy
zespół Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy
wraz z Dyrektorem ks. Robertem Więckiem SJ

ks. Markiem Wójtowiczem SJ
ks. Ryszardem Machnikiem SJ
ks. Stanisławem Groniem SJ
i Panią Grażyną Berger

Kraków, w Pierwszy piątek miesiąca,  4 marca 2022 roku.

 

Warto odwiedzić