Nowi członkowie AM w Bytomiu

31 mar 2019
Zofia Wałęga
 

W naszym życiu są dni i wydarzenia, które na długo pozostają w pamięci. Dla wspólnoty Apostolstwa Modlitwy w Bytomiu takim wydarzeniem był akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa i wstąpienie na duchową drogę AM nowych członków.

Przez wiele lat (mimo starań) nie udawało się nam pozyskać nowych członków do wspólnoty, a niektórzy z różnych powodów rezygnowali. Wzmożone wysyłki zaproszeń napotkanych osób połączone z modlitwą o nowe powołania do naszej wspólnoty spodobały się Panu i w tym czasie jej stan powiększył się o dziewięć osób! Szczerze odczytałyśmy to wydarzenie jako „powiew” Ducha Świętego w kierunku bytomskiej wspólnoty Apostolstwa Modlitwy i z serca za to Panu Bogu dziękujemy.

W ostatnich dniach Słowo Boże ukazywało nam powołania uczniów przez Jezusa. Zrozumiałam, że w obecnym czasie (tak jak Pan Jezus powołał Lewiego) usłyszały i przyjęły zaproszenie do pójścia za Nim, panie o imieniu: Helena, Hanna, Helena, Bogusława, Teresa, Regina, Czesława, Danuta i Anna. W sobotę 19 stycznia 2019 roku, w dniu maryjnym, któremu patronował św. bp Józef Pelczar – szczególny czciciel Serca Jezusowego i Eucharystii, byliśmy świadkami duchowego wydarzenia i modlitewnej pomocy Kościołowi walczącemu – wstąpienia dziewięciu osób w szeregi Apostolstwa Modlitwy. Mszę św. celebrował o. Wojciech Łokieć SJ, duchowy opiekun naszej wspólnoty. Dla wielu osób było to wyjątkowe, bo pierwsze uczestnictwo w Eucharystii odprawianej w kaplicy ojców jezuitów w Bytomiu. Ojciec Wojciech wyjaśnił najważniejsze cele światowej sieci wspólnot Apostolstwa Modlitwy. Przypomniał, że nikt z ludzi sam nie może się zbawić, bo zbawiamy się we wspólnocie Kościoła, a jedynym Zbawicielem nas wszystkich jest Jezus! Naszym zadaniem jest pracować we wspólnocie i prowadzić dusze do Chrystusa. Codziennie modlimy się więc: Panie Jezu, uczyć mnie apostołem Twego Serca, bym świadczyła w duchu i prawdzie, że Bóg jest miłością!

Oby jak najwięcej osób widząc świadectwo naszego życia uwierzyło Chrystusowi.

Po tych objaśnieniach dziewięć pań wyraziło słowa oddania się Sercu Pana Jezusa. Na ołtarzu 9 świec było wzruszającym znakiem potwierdzającym gotowość współpracy nowych osób z całą wspólnotą Kościoła, na czele z Papieżem. Wszyscy uczestnicy Eucharystii zostali umocnieni Ciałem i Krwią Chrystusa, a potem zgodnym chórem, z wdzięcznością potwierdzili akt wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. Po błogosławieństwie nowi członkowie otrzymali legitymacje oraz obrazki. Na zakończenie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia – najpierw nowych członków, a potem całej bytomskiej wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Po uroczystościach cała grupa udała się do salki na krótkie spotkanie – dzielenie się radosnymi przeżyciami i planem działalności na najbliższy czas.

***

animatorka AM

 

 

Warto odwiedzić