Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - listopad 2021

30 paź 2021
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na listopad 2021:

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout (wypalenie zawodowe) znajdowały u wszystkich wsparcie i światło otwierające na życie

Każdy człowiek jest osobą złożoną: posiada widzialne ciało i niewidzialną zmysłowo duszę (czyli rozum poznający prawdę i wolną wolę zdolną do samodzielnych decyzji, wyborów dobra albo zła). W tym ludzkim złożeniu wyróżnić można niezmiernie wiele delikatnych powiązań cielesno-duchowych, emocjonalnych, somatycznych itd. I wiele nauk zajmuje się badaniem tego fascynującego bogactwa dobra, jakim jest człowiek. Niestety, ta jedność psycho-fizyczna została zaburzona przez grzech pierworodny i ciągle na tym przemijającym świecie oprócz chorób cielesnych występuje ogrom chorób i cierpień, które cielesnymi nie są. Najcięższe choroby - to choroby duchowe, czyli grzechy ciężkie, bo człowiek zamyka się w nich na samego Pana Boga, na Miłość i Prawdę. Istnieją również choroby i zaburzenia psychiczne, które mogą być bardzo nieprzyjemne dla cierpiącej osoby, a także dla jej otoczenia. Do takich cierpień osobowych można zaliczyć m.in. zaburzenia depresyjne oraz syndromy wypalenia zawodowego. Oczywiście każdy z tych stanów powinien być prowadzony przez kompetentnego lekarza, ale jak każde cierpienie, również i te są przedmiotem duchowej troski Kościoła, gdyż cierpiący człowiek - choć czasem tego na zewnątrz nie widać - może nieść bardzo ciężki krzyż, z którym sam nie potrafi sobie duchowo poradzić, i dlatego każdy gest miłosiernego wsparcia cieszy samego Chrystusa.

Często jednak osoby cierpiące, zwłaszcza wewnętrznie, bywają niezrozumiane, marginalizowane, a nawet wyśmiewane, gdyż nie potrafią „zabrać się do życia”, wykonać nawet prostych czynności nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że nie potrafią „chcieć”, czego nie widać w wydawałoby się sprawnym ciele. Dlatego te (jak i wszystkie) choroby potrzebują łaski Bożej dla całego środowiska cierpiącego: i dla samego chorego, i dla jego rodziny, i dla przyjaciół oraz znajomych. Wiara bowiem w Chrystusa przynosi Nadzieję i Miłość, przekraczające ten przemijający świat; wsparcie pochodzące z Wiary otwiera perspektywę na Życie Wieczne, na bezpośrednie działanie samego Boga-Miłości, który w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym pokonał zło, śmierć, choroby oraz cierpienie. Jednakże wspieranie ciężej doświadczanych osób jest niezmiernie trudne i dlatego papież Franciszek zachęca nas do modlitwy, by pomoc cierpiącym mogła opierać się na łasce Bożej, a nie tylko na skończonych, ludzkich możliwościach naturalnych, którym zawsze brakuje Pełni.

 

Warto odwiedzić