Życie Duchowe 77/2014

23 sty 2014
www.zycie-duchowe.pl
 

Zimowy numer kwartalnika „Życie Duchowe” (77/2014) poświęcony jest Papieżowi Franciszkowi. O Jorge Mario Bergoglio SJ, Papieżu Franciszku i rozpoczętym 13 marca 2013 roku nowym pontyfikacie w numerze piszą m.in.: o. Gianfranco Ghirlanda SJ w artykule Papież Jezuita, o. Andrzej Zając OFMConv w tekście zatytułowanym Papież od św. Franciszka oraz o. Jakub Kołacz SJ, który w refleksji pt. Dziesięć „encyklik” Papieża Franciszka przedstawia najważniejsze tematy obecnego pontyfikatu, jakie można wyszczególnić na podstawie dotychczasowego przepowiadania i działalności Ojca Świętego.

W numerze publikujemy także fragmenty wywiadu, którego Papież Franciszek udzielił jezuickiemu dwutygodnikowi „La Civilta Cattolica”. Ojciec Święty mówił w nim m.in. o tym, co dla jezuity oznacza być papieżem, czy dotychczasowe doświadczenie sprawowania władzy w Towarzystwie Jezusowym i Kościele argentyńskim pomaga mu w kierowaniu Kościołem powszechnym i o jakim Kościele marzy.

Ponadto w numerze w dziale „Duchowość Ćwiczeń” w związku z obchodami w 2014 roku dwusetnej rocznicy wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego i czterysta pięćdziesiątej rocznicy przybycia jezuitów na ziemie polskie rozpoczynamy cykl artykułów o. Ludwika Grzebienia SJ i o. Marka Inglota SJ poświęconych historii Towarzystwa Jezusowego i obchodzonych jubileuszy. W dziale „Modlitwa i życie” zamieszczamy artykuł o. Józefa Andrasza SJ o Modlitwie mistycznej, w dziale „Z historii duchowości” kolejną refleksję Leona Nieściora OMI poświęconą wskazówkom Ewagriusza z Pontu przeciw ośmiu duchom zła, a w dziale „Słowo, obraz, czyn” artykuł Anny Woźniakowskiej Mozart mało znany o utworach religijnych tego kompozytora.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Biel SJ
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ

Warto odwiedzić