W drodze do świętości

01 sie 2014
Piotr Pieńkosz
 

Biografia Jana XXIII to przykład, jak dobrze i w zgodzie z Bogiem przejść przez życie. Z tego wzorca może korzystać każdy katolik, bo receptą na świętość tego papieża nie były heroiczne i spektakularne osiągnięcia, a codzienna praca nad sobą.

Jan XXIII zapisał się w historii zwołaniem II Soboru Watykańskiego, który miał doprowadzić do uwspółcześnienia przekazu kierowanego przez Kościół katolicki do wiernych i świata. Wcześniejsze życie, poprzedzające okres papiestwa w jego biografii, nie odznaczało się żadnymi wiekopomnymi wydarzeniami. To właśnie w tej codziennej rzeczywistości krok po kroku budował swoją świętość.

Obrazowo podsumowuje to Jacek Święcki w swojej książce Jan XXIII. Wypróbowany święty, wydanej przez Wydawnictwo WAM. Jest to połączenie tradycyjnej biografii z analitycznym spojrzeniem na opisywaną postać.

Najpierw mamy więc szansę prześledzić chronologicznie uporządkowane losy Jana XXIII. Od czasów młodości we Włoszech, gdy dorastając w ubogiej rodzinie, odkrywał w sobie powołanie do życia w Kościele, zmagając się przy tym z szeregiem duchowych rozterek, przez posługę kapłańską, w tym trudne misje, jako delegat apostolski w Bułgarii i Turcji oraz nuncjusz apostolski we Francji, aż do trwającego kilka lat pontyfikatu. Święcki opisuje wszystkie etapy życia Jana XXIII. Posługuje się wyłącznie faktami, unika natomiast dygresji, dzięki czemu informacje są podane w sposób zwięzły, ułatwiający ich przyswojenie.

W dalszej części książki autor szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jan XXIII doszedł do świętości. Wydaje się, że kluczem do sukcesu było to, iż w pełni zaufał Bogu i dał Mu się prowadzić. Osiągnięcie takiego stanu nie było proste, bo miewał momenty zwątpienia, co wyrażał w swoich wspomnieniach. Zażyłość z Jezusem, ufność w Boże miłosierdzie czy zakorzenienie w rodzinnej i domowej tradycji to zasady, którymi Jan XXIII kierował się przez całe życie, a które jednocześnie może zastosować każdy z nas.

Angelo Roncalli, święty i dobry papież Jan XXIII, wskazuje nam drogę w naszych najprostszych sprawach. Nam, przeżywającym tyle kłopotów ze zdrowiem, ze spłatami kredytów, z wychowaniem dzieci, z ciągle niepewną pracą i coraz bardziej rozpadającymi się więzami rodzinnymi – zauważa autor, i chyba słowa te najlepiej oddają istotę tej książki, która stanowi nie tylko źródło cennych informacji, ale i niezwykle inspirującą lekturę, swoisty motywator, by popracować nad sobą.

Tutaj można nabyć książkę.

 

Przeczytaj także

ks. Robert Więcek SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Jacek Poznański SJ
Mikołaj Świerad
ks. Robert Więcek SJ
bł. Guerric z Igny ( 1157)
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić