Modlitwa i Służba - marzec 2023 (115)

28 lut 2023
ks. Robert Więcek SJ
 

Już trwamy w duchowej drodze Wielkiego Postu – wybiegamy co nieco ku Wielkiemu Tygodniowi i proponujemy specjalną Drogę krzyżową do rozważania indywidualnego lub we wspólnocie, jak również rekolekcje Last minute – ostatniej chwili na bazie liturgii pierwszych trzech dni Wielkiego Tygodnia, a w ramach naszej duchowości tekst o tajemnicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku przypada 150. rocznica urodzin św. Teresy z Lisieux – to bardzo znana święta, jedna z patronek Apostolstwa Modlitwy. W „terapii duchowej” ks. Stanisław Łucarz SJ przedstawia nam proroka Daniela na dworze w Babilonii.

Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy z Wrocławia dzielą się ze wspólnego spotkania w ramach dnia skupienia.

Papież zaprasza nas w tym miesiącu do modlitwy za ofiary nadużyć – za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Serdecznie zapraszamy na doroczne skupienie – dzień wspólnoty dla wszystkich grup Apostolstwa Modlitwy z całej Polski. Odbędzie się on w naszej Bazylice w sobotę 15 kwietnia 2023 roku. Pragniemy spotkać się razem i ucieszyć wzajemną obecnością.

Przypominamy o prenumeracie „Modlitwy i Służby” w 2023 roku. Tworzymy go dla Was. Prosimy o propagowanie tego czasopisma w Waszych wspólnotach i parafiach.

Niech Maryja, Matka Kościoła wyprosi nam na ten okres liturgiczny pokorę i radość w przylgnięciu do naszego Pana, który podejmuje mękę i krzyż dla nas i naszego zbawienia.

 

Warto odwiedzić