Modlitwa i Służba - listopad 2021 (99)

30 paź 2021
ks. Robert Więcek SJ
 

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy… Te słowa z I prefacji o Zmarłych mogą być mottem listopada.

Bo na tym łez padole doświadczamy ubóstwa w różnych formach – warto zapoznać się z Orędziem papieża Franciszka na V Światowy Dzień Ubogich – a jednym z nich jest doświadczenie depresji i wypalenia zawodowego, dotykające coraz większą ilość osób. To za nie papież prosi, byśmy się modlili w intencji ogólnej. Ubóstwo bowiem nie zabiera życia – ono potrzebuje światła i świadectwa.

Dlatego też pamiętając o Roku Ignacjańskim, wspominamy Świętych i Błogosławionych Towarzystwa Jezusowego (5 listopada obchodzimy ich święto) – są tam męczennicy, wyznawcy i kapłani… We wkładce prezentujemy tych mniej znanych jako świadków życia, które się nie kończy.

 W kolejnym konspekcie comiesięcznego spotkania modlitewnego zapytamy się o sens naszych odwiedzin na cmentarzu. Serdecznie zachęcamy do skorzystania i podzielenia się refleksjami. Przypominamy też o dzieleniu się świadectwami, bo one rozgrzewają nasze serca i podsycają ogień wiary.

Nie zapominamy, że listopad jest szczególnym miesiącem dla naszej Ojczyzny – wszak 11 dnia tego miesiąca obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Wielu oddało życie, by Polska była wolna. Jednym z nich był ks. Władysław Gurgacz. Prezentujemy relację z uroczystości pogrzebowych, które we wrześniu odbyły się w Krakowie i zachęcamy do modlitwy za Żołnierzy Niezłomnych. Ich śmierć nie poszła na marne.

Na uroczystość Chrystusa Króla, patronalne święto Apostolstwa Modlitwy,  udostępnimy w odpowiednim czasie na stronie internetowej Apostolstwa Modlitwy i profilu Facebooka materiały na „trzydniówkę”.

Łączymy się w modlitwie za Zmarłych wobec Matki Bożej, Pani naszej i całego Dworu Niebieskiego.

 

Warto odwiedzić