Modlitwa i Służba - listopad 2020 (87)

01 lis 2020
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy!

W listopadzie obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych i rozważać tajemnicę świętości naszych patronów, których imiona nosimy. Dziękować będziemy też Bogu za powszechne powołanie nas do świętości. Na cmentarzach będziemy się modlić za naszych bliskich i częściej myśleć niż zwykle o celu naszego życia, tj. o szczęściu wiecznym. Wierzymy, że Bóg – miłośnik życia – udzieli swego ożywczego Ducha wszystkim zmarłym. Wiemy, że w Chrystusie Jezusie bije niewyczerpane źródło życia, pokoju i radości. On pragnie naszą słabą ludzką naturę wypełnić swoim bogactwem. Mamy przy końcu naszych dni, przekroczywszy próg życia, zobaczyć Boga „twarzą w twarz”.

W tym miesiącu w intencji powszechnej papież Franciszek prosi nas o modlitwę: Aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej. Sztuczna inteligencja musi mieć podstawy etyczne i nie może zapominać o godności człowieka – powiedział prezes Papieskiej Akademii Życia abp Vincenzo Paglia na spotkaniu on-line transmitowanym z Watykanu we wrześniu 2020 roku do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spotkanie to odbyło się we współpracy z Microsoftem i IBM. Musimy pamiętać – powiedział Arcybiskup – że życie jest czymś więcej niż tylko informacją zawartą w kodzie DNA i nie da się go zawrzeć na nawet najbardziej pojemnym nośniku danych czy zredukować do algorytmu. Zapominając o tym ryzykujemy, że stracimy z oczu godność ludzkiego życia.

Prezes Papieskiej Akademii Życia przypomniał, że systemy oparte na sztucznej inteligencji przyczyniły się w ostatnich latach do poprawy procesów produkcji i dystrybucji żywności. Zaznaczył, że powinniśmy pracować nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji szczególnie na tych obszarach, które są najbardziej narażone na zagrożenia klimatyczne, polityczne, gospodarcze i społeczne. Nie wolno też zapominać o bardzo zaawansowanych badaniach, które mają umożliwić produkcję żywności dla terenów, gdzie panuje głód. Zdaniem abp. Paglia świadomość wielkiego potencjału, jaki oferują nowe technologie, wymaga jeszcze większej odpowiedzialności. W czasach kryzysu sztuczna inteligencja powinna zostać wykorzystana do poprawy życia ludzi (…). Musimy dostrzegać nie tyle populację, lecz każdego człowieka i jego niepowtarzalną godność, która jest Bożym darem. Tymczasem bywa, że współczesne społeczeństwo technologiczne marginalizuje słabsze podmioty. Musimy pracować usilnie nad tym, by cyfrowe korporacje nie zabierały nikomu wolności, ale działały zawsze w demokratycznym nurcie.

Drodzy Członkowie AM i Czytelnicy naszego miesięcznika „Modlitwa i Służba”. Z październikiem zakończyła się moja funkcja, którą sprawowałem przez 11 lat, prowadząc Krajowy Sekretariat AM w Polsce i spotykając się z Wami. Przez ten czas służyłem Wam moją posługą duszpasterską. Za wspólne dobro, które udało się nam razem zrealizować, bardzo serdecznie Wam dziękuję i polecam Was i wszystkie wspólnoty Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz naszym świętym Patronom.

Nowym Dyrektorem Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy w Polsce został jezuita, ks. Robert Więcek. Ufam, że pod Jego kierownictwem to papieskie Stowarzyszenie rozwinie również wiele dobrych inicjatyw i umocni świętość naszych wspólnot apostolskich. Nowemu Dyrektorowi życzymy wiele łask i dobra od Boga i ludzi w pracy, którą podejmuje.

 

Warto odwiedzić