Modlitwa i Służba - wrzesień 2020 (85)

03 wrz 2020
ks. Stanisław Groń SJ
 

Papież Franciszek w intencji powszechnej na wrzesień zaprasza nas do modlitwy i do działań na rzecz poszanowania zasobów naszej planety. Mamy modlić się: Aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku. Po raz kolejny papież przypomina nam o odpowiedzialności za istniejące modele produkcji i konsumpcji, obecne we współczesnym świecie. Ojciec Święty pragnie ludzkość niejako zbudzić z obojętnienia, ospałości i poruszyć nasze sumienia, bowiem konsekwencje nieposzanowania zasobów planety są bardzo poważne, zarówno dla ludzi, jak i wspaniałego, stworzonego przez Boga świata.

Ludzkość XXI wieku korzystając z zasobów planety, powinna zawsze pamiętać, że są one darami Stwórcy dla wszystkich, można więc i trzeba zawsze dzielić się nimi sprawiedliwie. Ludziom wierzącym w Chrystusa pomaga w tym nauczanie Kościoła i ewangeliczne podejście do wszystkich darów lądów, mórz i istniejących w nich stworzeń. Według niego ludzie nie powinni być egoistami, a unikać mają marnotrawstwa i nadmiernego gromadzenia dóbr. To nauczanie pomaga wielu zbytnio zatroskanym ludziom w uwalnianiu się od codziennych zmartwień obecnie i w przyszłości.

We wrześniu, gdy jesteśmy już po zbiorach zbóż i owoców, czcimy uroczyście Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wspominamy w liturgii młodzieniaszka jezuickiego św. Stanisława Kostkę – Patrona Polski, dzieci i młodzieży. Pamiętajmy przy tej okazji o dziatwie rozpoczynającej nowy rok szkolny i katechetyczny. Im wszystkim oraz rodzicom, nauczycielom, wychowawcom,  katechetom życzymy silnej wiary i wytrwałości. Prosimy Matkę Bożą Bolesną, aby otwierała ich na miłość Serca Bożego. Niech modlitwa współczesnego francuskiego jezuity Pierre Olivanta, w polskim tłumaczeniu ks. Stanisława Ziemiańskiego SJ, towarzyszy nam w tym szczególnym czasie: Wielki Boże, udziel mi głębokiej wiary, silnej nadziei i wiernej miłości. Obdarz mnie wnikliwą wrażliwością i poznaniem, abym wykonał wyznaczone mi przez Ciebie zadanie i osiągnął dany mi cel życia. Wzrastaj, Jezu, wzrastaj we  mnie, w mojej duszy, w moim sercu, w mojej wyobraźni, w moich zmysłach! Wzrastaj we mnie, ucząc mnie Twojej łagodności, Twojej czystości, Twojej pokory, Twego zapału i Twej miłości! Wzrastaj we mnie, udzielając mi Twej łaski, światła i pokoju! Wzrastaj we mnie, ku czci Twego Ojca, na większą chwałę Boga!

Wszystkim życzę wielu łask od Boga, dobra od ludzi, darów Ducha Świętego. Oby w świecie i w Polsce ustała już pandemia koronawirusa i abyśmy wszyscy uświęcali się w Bożej Prawdzie.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić