Jeszcze o historii Kościoła w Chinach

24 wrz 2014
dr Barbara Stelingowska
 

Trudu przybliżenia formowania się chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin, począwszy od nestorianizmu, aż do chwili obecnej, podjął się o. Jan Konior SJ, który od ponad dwudziestu pięciu lat rozwija swoje pasje skupione wokół duchowości, mistyki chrześcijańskiej i niechrześcijańskiej, religii, kultur oraz filozofii Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Efektem tych zainteresowań są liczne książki, artykuły naukowe publikowane w Polsce i zagranicą, rozpowszechniające i popularyzujące wiedzę na temat chrześcijaństwa w Chinach, wpływu rożnych religii na siebie oraz przenikania się kultur.

Książka Rola i znaczenie chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin (od nestorianizmu do czasów współczesnych), wydana przez Akademię Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, sytuuje się w obszarze zagadnień religijnych, kulturowych i społecznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na chiński Kościół cierpienia i nadziei na przestrzeni wieków (...) z jego rolą i znaczeniem w przeszłości, teraźniejszości i misją w przyszłości. Autor z wielkim znawstwem tematu podjął się niełatwej próby rekonstrukcji obrazu chrześcijańskiego świata w chińskiej tradycji religijno-kulturowej. Materiał badawczy stanowiły oryginalne chińskie źródła historiograficzne, które w nieprzetłumaczalnej na język polski formie stanowią istotę przeprowadzonej analizy, uzupełnionej o autorskie doświadczenia, poszerzając tym samym horyzonty wiedzy w kierunku sapiencjalnego Orientu.

Należy podkreślić, że książka o. Jana Koniora SJ jest bardzo dobrze udokumentowaną publikacją z zakresu historii Państwa Środka i obecności Kościoła katolickiego w Chinach. Autorowi udało się uniknąć niebezpieczeństw związanych z inwentaryzowaniem faktów, umiał dokonać trudnej selekcji materiału, a następnie jego klasyfikacji i interpretacji, co przy tego rodzaju publikacji stanowiło z pewnością nie lada wyzwanie. Ponadto książka bardzo dobrze wpisuje się w nurt publikacji z obszaru współczesnych badań nad Chinami, uzupełniając je swoimi treściami.

Niewątpliwie publikacja w analizowanym obszarze tematycznym jest książką pionierską, zasługującą na miano wydarzenia roku 2014, ponieważ ukazuje nieznane i nierozpoznane w historii Kościoła fakty, wypełnia luki interpretacyjne, inspiruje oraz odsłania nowe horyzonty badań naukowych. Ponadto staje się namacalnym dowodem na pozytywny wpływ chrześcijaństwa w dzieje religii i kulturę Chin, stanowiąc istotny wkład w budowanie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,71095,Rola-i-znaczenie-chrzescijanstwa-w-...

 

Warto odwiedzić