Antyfona do Serca Jezusowego

24 wrz 2013
 

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu;
naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty,
ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy!

 

O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry,
Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski,
Jedyna ucieczko nasza!

 

W Sercu Twoim racz nas obmyć,
do Serca Twojego racz nas przytulić,
w Twym Sercu na wieki racz nas zachować!

 

O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry,
Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski,
Jedyna ucieczko nasza!

 

Warto odwiedzić