W szkole Jezusa

02 Maj 2014
Ojciec Jerzy
 

Wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. Łk 4, 22

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jakie słowa? Słowa proroka Izajasza o Mesjaszu posłanym, aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie (Łk 4, 18), wszystkim potrzebującym pociechę i pomoc. Te słowa wypełniły się w Jezusie, bo nikt inny nie byłby w stanie tak bardzo pochylić się nad potrzebującym człowiekiem, jak On to uczynił.

Te słowa mają się jednak wypełniać także w naszym życiu. To przecież my, chrześcijanie, wpatrując się w Jezusa, idąc za Nim, mamy się do Niego upodabniać, chcąc tak jak On służyć naszym bliźnim. W tym służebnym pochyleniu się nad potrzebującym człowiekiem wyraża się nasza miłość do Boga, bo przecież jeśliby kto mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1 J 4, 20).

W naszym życiu łatwiej niż nam się wydaje oderwać miłość Boga od miłości bliźniego, służbę Bożą od służby człowiekowi. Można w źle pojmowanej pobożności szukać usprawiedliwienia dla braku zainteresowania ludzkimi potrzebami. Można sobie powiedzieć: chodzę do kościoła, przystępuję do sakramentów świętych, modlę się, zachowuję przykazania, wobec tego jestem w porządku. Tymczasem tak nie jest. Jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem, a nawet dobrym księdzem czy zakonnikiem, to musisz być najpierw dobrym człowiekiem, czyli takim, który obok siebie widzi innych ludzi: ich cierpienia, kłopoty i potrzeby. Oni są rzeczywistym sprawdzianem twojej dobroci i pobożności.

Bóg w Osobie Jezusa wszedł w życie ludzi, aby te dwa światy z sobą połączyć, aby nas praktycznie pouczyć, że na wzór Jezusa żyjemy dla Boga i ludzi, dla nieba i ziemi. Tych rzeczywistości nie tylko nie wolno rozdzielać, ale trzeba uznać, że one się wzajemnie warunkują. To co jest w nas Bożego i na Boga otwiera, nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz pomaga, by nasz świat mógł być bardziej ludzki.

 

Przeczytaj także

ks. Aloysius Pieris SJ
Papież Franciszek
Papież Franciszek
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Norbert Baumert SJ
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Warto odwiedzić