Modlitwa w intencji misji

12 cze 2012
Redakcja
 

Boże, Ty przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, oświeciłeś nas światłem prawdy i uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi w świętym Kościele. Dziękujemy Ci za to i pragniemy być wiernymi Twoimi dziećmi, a przez modlitwę i świadectwo dobrego życia przyczyniać się do owocnej pracy misyjnej Kościoła.

Boże, z miłością myślimy o naszych siostrach i braciach, którzy nie znają jeszcze światła świętej wiary. Prosimy Cię, zlituj się nad nimi tak, jak zlitowałeś się nad nami.

Wzbudź w wielu sercach powołanie misyjne, aby kapłani, bracia, siostry zakonne oraz osoby świeckie z miłością i gorliwością świętego Franciszka Ksawerego nieśli bliźnim światło Ewangelii, zgodnie z Twoją wolą. Ty sam prowadź ich po trudnych ścieżkach misyjnych. Wspomagaj ich w walce ze złymi mocami; pocieszaj i pokrzepiaj w kłopotach i cierpieniach.

Wszystkim głosicielom Ewangelii daj siłę i mądrość. Błogosław ich ofiarnej pracy, aby jej owoce były obfite w doczesności i w wieczności. Amen.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić