AM o sobie

 

Wzór modlitwy

01 sie 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Ewangelia ukazuje nam Pana Jezusa, który daje nam przykład, jak się modlić (zob. Łk 11, 1-13). Nasz Pan często modlił się na osobności. Stawał przed swoim Ojcem nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. Pewnego razu Jezus wołał: Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Łk 10, 21). Widząc to, uczniowie zapragnęli nauczyć się od Niego modlitwy.

Modlitwa Codziennego Ofiarowania

24 cze 2014
Redakcja

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy:
moje modlitwy, myśli, słowa, czyny, radości i cierpienia.

Tajemnica człowieka i tajemnica Chrystusa

07 cze 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Psalm, 8 (o którym pisałem w kwietniowym numerze PSJ) – jak zauważył kard. Carlo Maria Martini SJ – możemy interpretować, mając na uwadze trzy główne perspektywy: antropologiczną, chrystologiczną i eucharystyczną.

Z Maryją napełnieni Duchem Świętym

02 Maj 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Dzięki Maryi odkrywamy, że całe życie Pana Jezusa prowadziło do wydarzenia Zesłania Ducha Świętego, Daru Ojca. On mógł być dany wspólnocie Kościoła, gdy wszystko się już dokonało w tajemnicy Paschy: kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu i jako Zmartwychwstały zasiadł po prawicy Boga Ojca. Odtąd Kościół święty ożywiany jest Duchem Jezusa Chrystusa, Duchem Miłości. Duch Święty prowadzi nas wszystkich do odczytywania ciągle na nowo Słowa Bożego. Podczas modlitwy nieustannie ożywia naszą wiarę, rozpalając w nas miłość do Jezusa Chrystusa w Kościele.

Człowiek nie jest sam

25 kwi 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa...
Ps 8, 2

Obyśmy usłyszeli głos Jego

03 mar 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Słowo Boże może przemienić nasze życie podczas modlitwy. Ono może stać się inspiracją do naszej wewnętrznej odnowy. W Ewangelii św. Jana czytamy: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Odtąd Słowo-Jezus przebywa w Kościele, dlatego możemy Je odnaleźć w tej wspólnocie wierzących.

Spotkanie z Panem

30 sty 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Czuwanie. Rozpoczynając modlitwę, obudźmy w sobie pragnienie spotkania z Bogiem i pokornego przebywania z Nim, stańmy przed Nim w postawie wewnętrznej czujności. Powinniśmy oczekiwać na Pana, który puka do naszych drzwi.

Modlitwa i pragnienie Boga

05 sty 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Człowiek jest pragnieniem Boga, dlatego modlitwa, rozmowa z Nim jest czymś spontanicznym. W najgłębszej strukturze duchowej człowieka jest „święty punkt”, miejsce spotkania tajemnicy człowieka z Tajemnicą Boga. Potrzebne są do tego odpowiednie warunki zewnętrzne: wyciszony kościół czy kaplica adoracyjna, piękno górskiej panoramy czy cisza jeziora.

Tak jak Maryja

01 sty 2014
Grażyna Berger

Uczyć się wiary z Maryją to kolejna książka ks. Marka Wójtowicza SJ, znanego Czytelnikom „Posłańca Serca Jezusowego” autora tekstów i doświadczonego rekolekcjonisty, która ukazała się w Wydawnictwie WAM jesienią 2013 r. Jest ona zbiorem trzydziestu medytacji nad tajemnicą Maryi i Jezusa. Ich głównym źródłem są Ewangelie odczytywane w harmonii z Tradycją Kościoła. Lektura tej książki jest zaproszeniem do osobistej modlitwy, podczas której Maryja może być Przewodniczką na Bożych drogach.

Dla większego rozeznania duchów

13 gru 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Wejście na drogę ewangelicznej doskonałości dzięki radykalnemu opowiedzeniu się po stronie Pana oznacza rozpoczęcie duchowej walki, w której jedynym orężem jest wiara. Żeby pomóc rekolektantowi na tym etapie doświadczenia rekolekcyjnego św. Ignacy daje kolejne osiem reguł II Tygodnia „dla większego rozeznania duchów”(ĆD 329-336).

Strony