Wrocławskie spotkania

01 lut 2024
Ewa Droszcz
 

W dniach od 24 do 26 listopada 2023 roku obyły się w naszej parafii Dni Skupienia  dla Apostolstwa Modlitwy. Poprowadził je Dyrektor Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Polsce o. Robert Więcek SJ. Zaproszenie do uczestnictwa zostało skierowane do wszystkich parafian.

Rozpoczęliśmy w piątek po południu od konferencji wygłoszonej w kościele dolnym przez o. Roberta, pt. Żyjąc w tajemnicy Wcielenia. Dowiedzieliśmy się, czym jest Wcielenie Boga w świecie, w naszym życiu i sercu i co ono dla nas przynosi. Dowiedzieliśmy się także, że Bóg wcielając się, pragnie być blisko nas, pragnie uczestniczyć w naszym życiu w radościach i smutkach, kiedy dobrze się nam układa i kiedy przychodzi trudny czas. My zaś żyjąc zgodnie z Ewangelią i przykazaniami, świadomi Bożej obecności z nami w każdym czasie, możemy stać się światełkiem, lampką, która wskazuje na obecność Boga w świecie. Nasze serce staje się tabernakulum, w którym Pan Jezus jest w naszej codzienności.

Później przeżywaliśmy Eucharystię wraz z całą wspólnotą parafialną. W homilii nasz gość zwrócił uwagę, iż warto i należy pilnować świątyni naszego serca, bo nasze serce jest świątynią Boga. Nie powinniśmy jej zagracać niepotrzebnymi rzeczami i sprawami, a jeżeli nawet tak się stanie, to trzeba codziennie wieczorem zrobić przegląd. Ten przegląd to codzienny rachunek sumienia. To dostrzeżenie dobra, które się w danym dniu dokonało, i trzeba podziękować za nie, a jeżeli wydarzyło się coś złego, to przeprosić i starać się podjąć próbę naprawy. Dbanie o naszą świątynię to także nasza modlitwa, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, kiedy Bóg do nas przemawia. To niezwykle ważne słowa.

Po Mszy świętej adorowaliśmy Najświętszy Sakrament oraz uczciliśmy Najświętsze Serce Pana Jezusa, odmawiając litanię. Pierwszy dzień zakończył się spotkaniem naszej wspólnoty z Ojcem Dyrektorem, w czasie którego dzieliliśmy się naszym życiem wspólnotowym.

Sobota była Dniem Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy dla Dolnego Śląska. O godzinie 10.00 rozpoczęliśmy Eucharystią, w której uczestniczyli także reprezentanci wspólnoty Apostolstwa Modlitwy z parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu wraz ze swoim opiekunem o. Jackiem Drabikiem SJ oraz reprezentantki wspólnoty z Kamiennej Góry. W liturgii uczestniczyliśmy wspólnie, posługując przy czytaniach oraz w modlitwie. Po Mszy św.  odbyła się druga konferencja o. Roberta pt. Wcześniej urodzeni – bogactwo doświadczenia. Usłyszeliśmy w niej, iż ludzie starsi, którzy są bogaci w mądrość życiową i doświadczenia, powinni się nią dzielić z innymi, szczególnie młodszymi. Powinni wskazywać nasze korzenie, z których wyrośliśmy, nasze tradycje, naszą wiarę. Dzielenie to nie tylko mówienie czy opowiadanie, ale także trwanie. To świadectwo naszego życia, naszego życia z Bogiem. Powinniśmy być jak wieczna lampka, która samą swoją obecnością przypomina, że tu jest Pan Bóg, że On jest pośród nas.

Bezpośrednio po konferencji wspólnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Modliliśmy się Różańcem za Kościół, Papieża, naszą Ojczyznę, Apostolstwo Modlitwy oraz za nasze parafie. Dzień Wspólnoty zakończył się wspólną agapą w Sali Solidarności, gdzie przy ciepłej kawie i herbacie oraz pysznych kanapkach i własnoręcznie upieczonych ciastach mogliśmy się cieszyć swoją obecnością. Dołączyło do nas także kilkoro parafian, którzy wspólnie z nami modlili się. Był to niezwykle piękny czas zawiązywania więzów przyjaźni międzywspólnotowych. Czas radości, serdecznych rozmów i życzliwości z drugim człowiekiem – siostrą i bratem w wierze. Królestwo Boże jest pośród nas.

Niedziela była ostatnim dniem naszych Dni Skupienia. W Uroczystość Chrystusa Króla, która jest naszym patronalnym świętem, w czasie parafialnej uroczystej Eucharystii o godzinie  9.00,  przy udziale członków Żywego Różańca, 11 sióstr z naszej wspólnoty zostało uroczyście włączonych do grona Apostolstwa Modlitwy. Oddały one swe życie Sercu Bożemu, składając przyrzeczenie podążania duchową drogą Apostolstwa Modlitwy według charyzmatu: modlitwa i służba.

Po Mszy św. nastąpiła zmiana tajemnic różańcowych. Ojciec Robert wytłumaczył nam, jak powinniśmy rozumieć intencję papieską na miesiąc grudzień oraz pobłogosławił wszystkich obecnych.

Ogromnie i z całego serca dziękujemy o. Robertowi Więckowi za poprowadzenie tych Dni Skupienia, za wygłoszone słowo, które zbliżyło nas do Boga, oraz za obecność wśród nas. Dziękujemy także serdecznie Ojcu Proboszczowi za włączenie się w przygotowania do tego wydarzenia, zaproszenie gości i za całą życzliwość dla nas. Jest nam ogromnie przykro, iż choroba uniemożliwiła Ojcu Januszowi obecność pośród nas.

 

Warto odwiedzić