XXIII Dzień Wspólnoty w Legnicy

24 sie 2022
Teresa Bielawska
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku został zorganizowany XXIII Dzień Wspólnoty dla członków Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy w Legnicy, w sanktuarium św. Jacka, w miejscu Cudu Eucharystycznego.

Na zaproszenie ks. Mariana Ziei, asystenta diecezjalnego AM, przewodniczył temu spotkaniu o. Robert Więcek SJ, Dyrektor Krajowego Sekretariatu Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy z Krakowa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Apostolstwa Modlitwy z Wrocławia ze swoim opiekunem o. Proboszczem Józefem Bireckim SJ oraz członkowie z diecezji legnickiej.

W konferencji Ojciec Dyrektor podkreślił, że modląc się w wyznaczonych przez Ojca Świętego intencjach, zachęcamy innych do modlitwy w papieskich intencjach. Ojciec Robert porównał naszą modlitwę do sieci rybackiej, nawet jak wszystko zagarnie, to nie musimy z niej wybierać. Zadaniem członków AM jest omadlać Kościół, Papieża i jego intencje. Papieska Światowa Sieć Modlitwy jest apostolatem dającym przestrzeń dla Jezusa, do bycia blisko Niego i między sobą, a Jezus nas wszystkich łączy, np.: Legnicę, Wrocław, Gliwice, Kraków czy inne miejscowości, w których ludzie klęczą przed tym samym Panem i modlą się w tych samych intencjach. Ojciec Robert wskazał, że członek Apostolstwa Modlitwy jest człowiekiem modlitwy, człowiekiem eucharystycznym i człowiekiem maryjnym.

Po konferencji wzięliśmy udział w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem asystenta diecezjalnego AM ks. Mariana Ziei. Eucharystię sprawowało 7 kapłanów, w tym 2 było z pielgrzymką dzieci pierwszokomunijnych z archidiecezji poznańskiej i z diecezji legnickiej. Jedną z dziewczynek poprosiliśmy o wzięcie udziału w procesji z darami. Homilię wygłosił o. Robert Więcek SJ. Podkreślił, że Bóg daje nam się poznać w Eucharystii, karmi nas swoim pokarmem, swoim Ciałem i swoją Krwią. Żyjąc Chlebem Eucharystycznym, upodabniamy się do Jezusa. Natomiast gdy mało się karmimy, wówczas stajemy sie nienasyceni Bogiem. Naszym pragnieniem jest być obecnym w Bożym Sercu, troszczyć się o zbawienie.

Po Mszy św. spotkaliśmy się na wspólnej agapie, podczas której wymienialiśmy się uwagami o pracy w naszych ogniskach, o sytuacji naszych członków po pandemii koronawirusa i w czasie trwania wojny na Ukrainie. Następnie w sanktuarium przed Jezusem objawionym w Cudzie Eucharystycznym adorowaliśmy Pana Jezusa. Modlitwa ta jeszcze silniej złączyła nas z Nim i między sobą. Na zakończenie adoracji i całego spotkania formacyjnego ks. Marian udzielił nam Bożego błogosławieństwa i rozesłał do swoich ognisk apostolskich, byśmy nie ustawali w modlitwie i służbie dla Boga, Kościoła i świata. Każdy z uczestników Dnia Wspólnoty otrzymał Boże Słowo – zdanie z Pisma Świętego do rozważania.

 

Warto odwiedzić