Święty, który inspiruje papieża

03 Maj 2015
Piotr Pieńkosz
 

Nie ma chyba lepszego momentu, by przybliżyć czytelnikom postać św. Piotra Fabera, co zresztą sugeruje tytuł książki autorstwa Marka Wójtowicza SJ. Jest to bowiem ulubiony święty urzędującego obecnie papieża Franciszka. Porównując styl zarządzania Kościołem przez tego ostatniego i życiorys św. Piotra Fabera, można doszukać się wielu analogii.

Urodzony we Francji Piotr Faber był kapłanem żyjącym w XVI wieku. Wychowany w katolickiej rodzinie dążył do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Już w szkole parafialnej poznawał tajemnice Ewangelii i obowiązującą w Kościele łacinę. W wieku 19 lat trafił na studia do paryskiej Sorbony, by poszerzać wiedzę filozoficzną i teologiczną. Pobyt na tym uniwersytecie zaważył na jego dalszych losach. To tu poznał Ignacego Loyolę; znajomość ta pozwoliła Faberowi zwalczyć w sobie duchowe rozterki i skupić się na wytężonej pracy na rzecz głoszenia Chrystusa. Mocno zaangażował się w tworzone przez Loyolę Towarzystwo Jezusowe, którego przedstawiciel – Jorge Bergoglio – kilkaset lat później został papieżem Kościoła katolickiego.

Autor biografii św. Piotra Fabera pokazuje życiorys bohatera drugiego planu. O ile bowiem św. Ignacy Loyola jest znany nie tylko w kręgach jezuitów, o tyle o św. Piotrze Faberze mało kto słyszał. Tymczasem jest to osoba mocno zasłużona dla zakonu jezuitów i całego Kościoła katolickiego. Kto wie, jak wyglądałoby Towarzystwo Jezusowe bez wkładu tego świętego. Jezuita stał się przy tym wzorem człowieka, który potrafił w pełni zaufać Bogu, a Ewangelie traktował jako wielki skarb.

Postać Piotra Fabera postanowił przybliżyć światu papież Franciszek, który w 2013 roku dokonał jego kanonizacji. Autor książki wyjaśnia, w jaki sposób Ojciec Święty czerpie inspirację z postawy tego świętego. Dowiadujemy się, że papieża Franciszka ujęły prostota zakonnika, jego dostępność dla braci w wierze, a także otwarcie na osoby słabsze. Łagodności prezentowanej przez świętego towarzyszyła odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji dla dobra wspólnoty, w której działał. Zagłębiając się w lekturze książki ks. Wójtowicza, odkrywamy więcej podobieństw w zachowaniach św. Piotra Fabera i papieża Franciszka. Odkrywając zaś wspomnianą inspirację, można z kolei lepiej zrozumieć sposób działania urzędującego Ojca Świętego. Papież Franciszek pokazuje, jak czerpać z wartościowych ludzi

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić