Informacje AM

 

Świąteczne życzenia na Boże Narodzenie 2012

22 gru 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

W świętą noc Bożego Narodzenia
niech cieszy nas wypełnienie Bożej obietnicy,
że Syn Boży narodził się
dla naszego zbawienia.

Śladami Skargi

05 wrz 2012
Redakcja

Dnia 27 września 2012 r. w Krakowie odbędą się główne uroczystości 400-lecia śmierci ks. Piotra Skargi SJ. Przebywał on w tym mieście w latach 1552-1555 i 1584-1598. Powrócił tutaj jeszcze w czerwcu 1612 r., by za cztery miesiące zakończyć swe życie. Jednakże jego ślady pozostały...

 

 

Recepta na Świętość

27 lip 2012
Redakcja

Recepta na Świętość to płyta MP3 z konferencjami o świętości, która jest pomocą w przeżywaniu Roku Wiary.

Życzenia na Wielkanoc 2012

02 kwi 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Zmartwychwstał Pan – Alleluja!

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy,

W okresie wielkanocnym śpiewać będziemy pełne triumfalnej nadziei Alleluja! Dociera ono także i do naszych serc uzmysławiając radość płynącą ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Spotkanie dla Animatorów AM

01 kwi 2012
Redakcja

Doroczne Spotkanie Formacyjne dla Animatorów Ognisk Apostolstwa Modlitwy odbędzie się w dniach 27-30 września 2012 r. w Krakowie, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Sercanek przy ul. Garncarskiej 24.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2012

23 gru 2011
ks. Stanisław Groń SJ

W noc Bożego Narodzenia
wznieśmy wraz z zastępami niebiańskich Aniołów,
z Maryją i św. Józefem, z pasterzami i wszystkimi wierzącymi
na całej ziemi
pieśń chwały Bogu - Panu Życia.

Spotkanie Formacyjne dla Animatorów Ognisk AM

04 Maj 2011
Redakcja

Doroczne Spotkanie Formacyjne dla Animatorów Ognisk Apostolstwa Modlitwy odbędzie się w dniach 13-16 października 2011 r. w Krakowie, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Sercanek przy ul. Garncarskiej 24.

Program całonocnej adoracji AM

03 Maj 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Program obowiązuje w pierwsze piątki miesiąca w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26

Życzenia Wielkanocne 2011

19 kwi 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, Siostry i Bracia w Chrystusie!
Drodzy Proboszczowie i Opiekunowie naszych Ognisk Apostolskich!
Oddani w Panu Animatorzy i indywidualni Członkowie!

Nadchodzący uroczysty obchód pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa w Roku Pańskim 2011 jest okazją do złożenia Wam moich życzeń i podziękowań za gorliwą modlitwę i oddaną pracę dla całej wspólnoty Kościoła.

Prenumerata "Posłańca Serca Jezusowego"

30 lis 2010
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Najświętsze Serce Jezusa to żywy Bóg i Zbawca wszystkich ludzi, a nabożeństwo do Niego to nie tylko starożytna historia i szacowna tradycja liturgiczna w Kościele katolickim. Także do współczesnych ludzi zwraca się Chrystus ze swoim słowem, otwartym bokiem i gorejącą miłością. On zaprasza wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Strony