Informacje AM

 

Życzenia Wielkanocne 2011

19 kwi 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, Siostry i Bracia w Chrystusie!
Drodzy Proboszczowie i Opiekunowie naszych Ognisk Apostolskich!
Oddani w Panu Animatorzy i indywidualni Członkowie!

Nadchodzący uroczysty obchód pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa w Roku Pańskim 2011 jest okazją do złożenia Wam moich życzeń i podziękowań za gorliwą modlitwę i oddaną pracę dla całej wspólnoty Kościoła.

Prenumerata "Posłańca Serca Jezusowego"

30 lis 2010
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Najświętsze Serce Jezusa to żywy Bóg i Zbawca wszystkich ludzi, a nabożeństwo do Niego to nie tylko starożytna historia i szacowna tradycja liturgiczna w Kościele katolickim. Także do współczesnych ludzi zwraca się Chrystus ze swoim słowem, otwartym bokiem i gorejącą miłością. On zaprasza wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Strony