AM w Opolu

03 sty 2013
Jadwiga Leszczyńska
 

21.10.2012 r. w Parafii NSPJ w Opolu odbyła się niecodzienna uroczystość odnowienia aktu wstąpienia członków Apostolstwa Modlitwy i poświęcenia siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, połączona z wstąpieniem nowych członków.

Główną częścią uroczystości była Eucharystia koncelebrowana przez Krajowego Dyrektora AM o. Stanisława Gronia i naszego Opiekuna o. Jerzego Hansela. Członkowie AM aktywnie uczestniczyli w Liturgii Słowa, Modlitwie Wiernych oraz w Ofiarowaniu podając chleb i wino celebransom. Przed ołtarzem stał świecznik w kształcie serca udekorowany purpurą.

O. Stanisław Groń przywiózł ze sobą wiele nowych Posłańców Serca Jezusowego, książek, obrazków, pamiątkowych medalików, którymi obdarował członków AM i wiernych obecnych w kościele. Na wielu Mszach Św. głosił kazania o duchowości AM, o jego roli, zadaniach i znaczeniu w służbie dla Kościoła i świata.

Obrzęd aktu wstąpienia i ponowienia oddania się Sercu Pana Jezusa odbył się podczas Eucharystii przy sztandarze AM, z którego Pan Jezus spoglądał na nas i przed ołtarzem, gdzie znajduje się Jego przepiękna postać ukazująca „Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte”, oraz św. Małgorzata Maria Alacoque i św. Klaudiusz La Colombière – duchowi świadkowie naszych przyrzeczeń.

Była to dla nas wzniosła, budująca, głęboko umacniająca i święta chwila, kiedy podczas Eucharystii, stając w obliczu Boga, odnawialiśmy nasze przyrzeczenia złożone Boskiemu Sercu. Z zapalonymi od paschału świecami, wyznawaliśmy ze wzruszeniem, z pełną ufnością i miłością swoje pragnienia oddania się na zawsze i poświecenia siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdy z drżeniem serca wypowiadał słowa: „… oddaję się i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte. … Serce pełne miłości! przygarnij mnie do Siebie i spraw, abym poznał Ojca. Niech Twoja miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie. Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę, … żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł”.

Po modlitwie i słowach kapłana: „Tak, jak te świece spalają się, by rozjaśnić swym blaskiem ciemności, tak i wy oddajcie Bogu i ludziom swe życie w darze miłości i służby. Niech wasze serca płoną żywym światłem Bożej obecności. Niech Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty będą uwielbieni w waszym życiu i działaniu”, wszyscy członkowie ustawili świece na świeczniku, skąd unosiło się światło, symbol nowego życia, do którego Bóg wzywa udzielając łaski odpustu zupełnego.

Na zakończenie uroczystości członkowie otrzymali legitymacje, na których własnoręcznie podpisali przyrzeczenia złożone przed ołtarzem i udali się na agapę przygotowaną przez bliźnich.

W imieniu moich sióstr i braci z Apostolstwa Modlitwy składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przebiegu tak ważnej dla nas uroczystości:

Przede wszystkim Krajowemu Dyrektorowi Apostolstwa Modlitwy Ojcu Stanisławowi Groniowi za obecność, trud podróży i wielkie zaangażowanie w dzieło AM

Naszym Kapłanom za wszystko, co dzięki ich życzliwości i duszpasterskiej opiece mogło zostać spełnione, szczególnie za troskę naszego Opiekuna ojca Jerzego Hanzela o należyte przygotowanie tej uroczystości oraz czujne oko ojca Proboszcza Bogdana Długosza, który objął patronat nad całością przygotowań, co sprawiało nam wielką radość.

Pracownikom Krajowego Sekretariatu AM, za troskę i pomoc w uzyskaniu wszelkich materiałów tematycznych.

 

Warto odwiedzić