AM o sobie

 

Wielkie jest Boże miłosierdzie

25 lut 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

O miłosierdziu Bożym świadczy każda stronica Pisma Świętego. Prawie we wszystkich psalmach pojawia się, a często dominuje, wątek o wielkiej łaskawości Boga, który szuka i zbawia człowieka.

Modlitwa na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

06 lut 2016

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski, i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Encyklika Dives in misericordia

06 lut 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Przewodnikiem w przeżywaniu Jubileuszu Miłosierdzia może być encyklika św. Jana Pawła II Dives in misericordia, wydana w 1980 r. Papież Franciszek wspomina o niej w swojej bulli Misericordiae vultus.

Życzenia na Boże Narodzenie 2015

22 gru 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!
Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok Pański 2016 są miłą okazją, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Piszę te słowa do Was w wyjątkowej chwili, o której św. Augustyn napisał: Życie objawiło się w ciele. Stało się tak dlatego, aby i oczy mogły ujrzeć rzeczywistość dostępną tylko sercu, by i serca zostały uzdrowione.

Refleksja nad bullą papieża Franciszka Misericordiae vultus

13 gru 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jubileusz Miłosierdzia zacznie się 8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy w uroczystość Chrystusa Króla w roku przyszłym. Dla papieża Franciszka prawda o Bożym miłosierdziu jest ważna, widać to od początku jego pontyfikatu.

Modlitwa owocująca świętością

21 lis 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty (Kpł 11, 44). Jedynym źródłem świętości i pobożności jest Bóg po Trzykroć Święty. Czym jest świętość, możemy intuicyjnie doświadczyć, mówiąc jak św. Piotr: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny (Łk 5, 8).

Jesteś aniołem!

28 paź 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Jesteś aniołem! – to bardzo miły komplement, okrzyk zachwytu, wyraz radości i doświadczenia szczęścia z powodu bliskości i dobroci innej osoby. Chyba każdy chciałby takie miłe słowa usłyszeć pod swoim adresem. Ciekawe, że stosunkowo często tej przymilnej pochwały używają zakochani, zwłaszcza w wierszach czy listach miłosnych. Postać anioła kojarzy się im z kimś nadzwyczajnie przychylnym i życzliwym, z miłością i pięknem.

Rodzice godni Nieba

20 paź 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

W październiku 2015 r., podczas mającego się odbyć w Rzymie synodu o zadaniach i powołaniu rodziny, ojciec święty Franciszek dokona kanonizacji błogosławionych rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Zelii i Ludwika Martin, beatyfikowanych w 2008 r. przez Benedykta XVI. Warto przyjrzeć się ich życiu rodzinnemu, aby odkryć jeszcze jedno źródło radości

Misja miłosierdzia

09 wrz 2015
ks. Stanisław Groń SJ

- Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych (Iz 61, 1).

- Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga (Tb 4, 7).

- To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie (Flp 2, 5).

- Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!” (Mk 1, 41).

Radość nawrócenia

09 sie 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Po wyznaniu Bogu swoich bardzo ciężkich grzechów, Dawid prosił Pana: Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! (Ps 51, 14). Cały psalm zwany pokutnym (łac. Miserere) jest przeniknięty nadzieją. Trudna droga powrotu do Boga może być także dla nas źródłem nowej mocy, duchowej radości i pocieszenia. Z większą odwagą będziemy brali odpowiedzialność za swoje życie, a nasze serca bardziej otworzą się na działanie Bożej łaski.

Strony