AM o sobie

 

Radość nawrócenia

09 sie 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Po wyznaniu Bogu swoich bardzo ciężkich grzechów, Dawid prosił Pana: Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! (Ps 51, 14). Cały psalm zwany pokutnym (łac. Miserere) jest przeniknięty nadzieją. Trudna droga powrotu do Boga może być także dla nas źródłem nowej mocy, duchowej radości i pocieszenia. Z większą odwagą będziemy brali odpowiedzialność za swoje życie, a nasze serca bardziej otworzą się na działanie Bożej łaski.

Radośni, bo ubodzy

09 sie 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pan Jezus nazywa szczęśliwymi ludzi ubogich: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3). Kto otwiera się na bogactwa Bożej łaski, ten prawdziwie króluje z Bogiem, bo tylko On może wypełnić i nasycić nasze serca miłością.

Droga Serca

25 lip 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Prezentujemy kolejną część naszego dokumentu nazywanego Drogą Serca, zatwierdzonego przez papieża Franciszka. W kolejnych artykułach poznamy dalsze propozycje.

Duchowa droga AM

25 lip 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! W tym miesiącu prezentujemy Wam pewne kierunkowskazy dla rozwoju wiary, które nazywamy Drogą serca. Powinny one zainspirować Was do bycia jeszcze bardziej gotowymi do służby Jezusowi. W kolejnych numerach naszego miesięcznika PSJ poznamy dalsze propozycje. Niech posłużą one do owocnego przeprowadzenia w tym miesiącu Waszych spotkań.

Radość pośród cierpienia

23 cze 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

W liście apostolskim Jana Pawła II Salvifici doloris z 1984 r. jest rozdział zatytułowany Ewangelia cierpienia, w którym czytamy: Człowiek nie odnajduje sensu swego cierpienia na swoim ludzkim poziomie, ale na poziomie cierpienia Chrystusa. Równocześnie jednak z tego Chrystusowego poziomu ów zbawczy sens cierpienia „zstępuje na poziom człowieka” i staje się poniekąd wyrazem jego własnej odpowiedzi. Wówczas też człowiek odnajduje w swoim cierpieniu pokój wewnętrzny, a nawet duchową radość (nr 26).

W misji

19 cze 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, publikujemy kolejny fragment naszego podstawowego dokumentu Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości, zatwierdzonego 3 grudnia 2014 roku przez papieża Franciszka i Dyrektora Generalnego Apostolstwa Modlitwy w Rzymie. Zapoznajcie się z nim podczas majowych spotkań w Waszym Ognisku Apostolstwa Modlitwy.

Radość w Duchu Świętym

20 Maj 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Duch Święty jest tajemniczą Osobą w Bogu. Jego działanie przejawia się w różny sposób. W Dziejach Apostolskich przy opisie zesłania Ducha Świętego porównane jest do uderzenia gwałtownego wichru lub ognia.

Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości - dokumenty

11 Maj 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy przed Wami dokument zatytułowany Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości. Składa się on z trzech części.

Chwała Boża w stworzeniu

03 Maj 2015
Redakcja

Wspominać będę dzieła Pana i opowiadać będę to, co widziałem. Na słowa Pana powstały dzieła Jego. Jak słońce świecąc, patrzy na wszystkie rzeczy, tak chwała Pana napełnia Jego dzieło.

Zmartwychwstanie źródłem radości

03 kwi 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Źródłem chrześcijańskiej nadziei i radości z niej płynącej jest zmartwychwstanie Pana Jezusa przeżywane w tym miesiącu w liturgii Kościoła. Odczytując ewangeliczne opisy tego niezwykłego w całych dziejach ludzkości wydarzenia, możemy na nowo doświadczyć radości podobnej do tej, jaka była udziałem pierwszych świadków zmartwychwstania Jezusa: wiernych mu kobiet i uczniów.

 

Spotkania ze Zmartwychwstałym

Strony