AM o sobie

 

Dostępni dla Boga i ludzi, czyli błogosławieni ubodzy

31 Maj 2016
ks. Louis Evely SJ

Ważnym usposobieniem do słuchania słowa Bożego jest ubóstwo. Należy unikać wytworzenia sobie na jego temat uproszczonej idei, jakoby polegało ono na ubóstwie materialnym. Podobnie fałszywe byłoby sprowadzenie go do wymiaru czysto duchowego.

Matka Miłosierdzia

08 Maj 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

W błogosławionym czasie Jubileuszu Miłosierdzia przewodniczką i pocieszycielką na drodze naszego nawrócenia może być Maryja, Matka Kościoła i Matka Miłosierdzia.

Trud nawrócenia

23 kwi 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Żeby być świadkiem miłosiernego Boga, trzeba najpierw otworzyć się na Jego przebaczającą miłość, o której mówi Psalm 51. Powinniśmy wyznać swoje grzechy przed Bogiem, ufni w Jego miłosierdzie.

Modlitwa Codziennego Ofiarowania

31 mar 2016
Redakcja

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy:
moje modlitwy, myśli, słowa,
czyny, radości i cierpienia.

Pielgrzymka

31 mar 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Bardzo ważnym elementem obchodów Jubileuszu Miłosierdzia jest pielgrzymka. To doświadczenie wiary przeżywanej w drodze. Z decyzją wyruszenia na pielgrzymkę związana jest także gotowość podjęcia trudu, ale ten trud, zwłaszcza duchowej przemiany serca, owocuje zawsze radością, o której czytamy w Psalmie 122, 1-4:

Duchowość świeckich

25 lut 2016
ks. Louis Evely SJ

Ile razy mieliśmy odwagę wziąć na serio wezwanie: Przyjdź, Duchu Święty? Czy życzyliśmy sobie, żeby nas stworzył na nowo? Kto odważa się życzyć sobie aż tyle?

Wielkie jest Boże miłosierdzie

25 lut 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

O miłosierdziu Bożym świadczy każda stronica Pisma Świętego. Prawie we wszystkich psalmach pojawia się, a często dominuje, wątek o wielkiej łaskawości Boga, który szuka i zbawia człowieka.

Modlitwa na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

06 lut 2016

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski, i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Encyklika Dives in misericordia

06 lut 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Przewodnikiem w przeżywaniu Jubileuszu Miłosierdzia może być encyklika św. Jana Pawła II Dives in misericordia, wydana w 1980 r. Papież Franciszek wspomina o niej w swojej bulli Misericordiae vultus.

Życzenia na Boże Narodzenie 2015

22 gru 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!
Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok Pański 2016 są miłą okazją, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Piszę te słowa do Was w wyjątkowej chwili, o której św. Augustyn napisał: Życie objawiło się w ciele. Stało się tak dlatego, aby i oczy mogły ujrzeć rzeczywistość dostępną tylko sercu, by i serca zostały uzdrowione.

Strony