5. rocznica wyboru papieża Franciszka

13 mar 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! We wtorek, 13. marca 2018 r. przypada piąta rocznica wyboru papieża Franciszka. Bardzo proszę, aby z tej okazji wszyscy Członkowie Apostolstwa Modlitwy w Polsce w sposób szczególny pamiętali o Ojcu Świętym zarówno w liturgii Eucharystii, jak i w modlitwie osobistej.

Boże, Ty wybrałeś swojego sługę papieża Franciszka, aby jako następca apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi; wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, niech jako zastępca Chrystusa na ziemi umacnia swoich braci, a cały Kościół niech jednoczy się z nim węzłami jedności, miłości i pokoju, aby wszyscy znaleźli w Tobie, Pasterzu dusz, prawdę i życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Mszał rzymski, kolekta z Mszy za papieża)

Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z wiernymi biorącymi udział w liturgii Eucharystii sprawowanej w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 17:30. Będzie jej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

***

Pięć lat temu konklawe 13. marca 2013 roku dokonało wyboru na papieża argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio (ur. 17.12.1936 w Buenos Aires), arcybiskupa tego miasta od 1998 roku, a kardynała od 2001 roku.

Po dokonaniu wyboru na Stolicę Piotrową 266. papież przybrał imię Franciszek, nawiązując do osoby św. Franciszka z Asyżu i jego troski o głoszenie Ewangelii ubogim. Nowy papież zachował swoją dewizę biskupią Miserando atque eligendoSpojrzał z miłosierdziem i wybrał.

Inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka miała miejsce w uroczystość św. Józefa, 19. marca 2013 r. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III (pontyfikat 731–741). Jest także pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI (pontyfikat 1831–1846).

 

Warto odwiedzić