Europejskie spotkanie w Wiedniu

07 sty 2018
ks. Marek Wójtowicz SJ
 

Organizatorem i gospodarzem tegorocznego spotkania Dyrektorów AM był o. Michael Zacherl SJ, Krajowy Dyrektor AM w Austrii. Zjazd odbył się w dniach 21-25 IX 2017 r. w domu rekolekcyjnym Kardinal König Haus w Wiedniu, w pięknie położonej dzielnicy, niedaleko malowniczego zamku Schönbrunn.

W spotkaniu uczestniczyły też osoby świeckie zaangażowane w krajowych sekretariatach AM. Oficjalnymi językami spotkania był angielski i francuski.

Sprawozdanie o. F. Fornosa SJ z Rzymu

W pierwszym dniu spotkania, w swoim wystąpieniu o. Federic przedstawił sprawozdanie ze swej ponadtrzyletniej działalności. Pokazał przebieg procesu odnowy stowarzyszenia, do którego należy ok. 135 mln katolików (najwięcej w krajach Ameryki Południowej i Afryki). Wszyscy oni żyją duchowością Serca Jezusa, modląc się w intencjach wyznaczonych przez papieża. Ojciec Fornos zapewnił, że papież Franciszek docenia nowy impuls duchowy i organizacyjny w AM, zwłaszcza „Papieską Sieć Modlitwy”, która dzięki środkom społecznego przekazu, pozwala dotrzeć z ewangelicznym przesłaniem do milionów ludzi na całym świecie. Zachęcał, byśmy podejmując nasze nowe inicjatywy, czerpali z nowego programu AM zatwierdzonego przez Ojca Świętego w 2014 r.

Papieskie wideo

Od roku 2016 produkowane jest przez Watykańskie Centrum Telewizyjne kilkuminutowe wideo, w którym papież Franciszek komentuje co miesiąc intencję ogólną lub misyjną. Do refleksji papieża dołączony jest krótki film przedstawiający różne problemy, sytuacje i konteksty społeczne świata i Kościoła. Papieskie wideo cieszy się wielką popularnością na całym świecie i pokazywane jest na różnych portalach internetowych, telewizjach oraz w najnowocześniejszych środkach społecznego komunikowania. Przygotowanie wideo papieskiego wymaga znacznych środków finansowych, które pozyskiwane są dzięki naszym dobroczyńcom. O sposobach pozyskiwania pieniędzy na realizację celów odnowionego AM mówił na koniec spotkania o. Luis Ramirez SJ, współpracujący w Rzymie z o. Federicem Fornosem SJ.

Prezentacje z różnych krajów

Słuchając poszczególnych prezentacji, mogłem się przekonać, jak bardzo różne są sytuacje Kościoła w różnych krajach Europy. Odmienne są też kulturowe konteksty. W Szwecji np. katolicy stanowią znikomy procent społeczeństwa. Belgia, Francja i Luksemburg są bardzo zsekularyzowane, ale to właśnie w tych krajach rodzą się nowe inicjatywy, m.in. misje parafialne. W parafiach organizowane są „szkoły modlitwy” czy rekolekcje w życiu codziennym.

Wzorcowa Portugalia

Na czoło w procesie odnowy AM zdecydowanie wysuwa się Portugalia. W tym kraju obok prężnie zorganizowanych ognisk we wszystkich diecezjach, podejmujących tradycyjną i sprawdzoną już formację (rozważanie Słowa Bożego, adoracje Najświętszego Sakramentu, pielgrzymki) powstał nowy nurt, otwarty głównie na młodzież, studentów, a także na osoby w średnim wieku. To z myślą o tej grupie wiekowej przygotowana została specjalna aplikacja w internecie pod nazwą „Click to pray”, ciesząca się duża popularnością w kraju. Do głównej stacji telewizyjnej zaproszono o. Antonio Valerio SJ, by zapoznał telewidzów z tą ciekawą inicjatywą Kościoła. Potem powstała wersja hiszpańska dla Ameryki Południowej oraz angielska. W przygotowaniu jest wersja niemiecka, głównie dzięki finansowemu wsparciu Episkopatu Niemiec.

Razem z Eucharystycznym Ruchem Młodzieży

Ojciec Fornos podkreślał mocno potrzebę większej niż dotąd współpracy AM z Eucharystycznym Ruchem Młodzieży (ERM) prężnie działającym np. we Francji i we Włoszech. O sposobie działania tego młodzieżowego ruchu, w którym obok proponowanych wartości duchowych propagowany jest styl wychowania podobny do harcerstwa (rozwijanie przyjaźni, kształtowanie swego charakteru, pomoc potrzebującym, wspólne obozy, gry). Dyrektor AM wspomniał też o trwających pracach nad przygotowaniem nowego Statutu AM. W przyszłym roku (2018) planowana jest ogólnoświatowa pielgrzymka Apostolstwa Modlitwy do Paray-le-Monial. W roku 2019 natomiast przewidziane jest spotkanie członków AM w Rzymie z papieżem Franciszkiem. Przy tej okazji nowy Dyrektor AM we Włoszech, o. Alessandro Piazzesi SJ zgodził się, by kolejne nasze spotkanie odbyło się w Wiecznym Mieście.

 

Warto odwiedzić