Uroczystości jubileuszowe w Lesznie i Oporowie

03 gru 2011
Teresa Mazankiewicz
 

W niedzielę 18 IX 2011 r. odbyły się uroczyści wspólnego świętowania 20-lecia działalności AM w Lesznie w parafii pw. św. Józefa oraz 15-lecia AM z Oporowa z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody jubileuszowe uświetnił Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy z Krakowa, ks. Stanisław Groń SJ.

Jubileuszową uroczystość rozpoczęliśmy Eucharystią dziękczynną za otrzymane łaski w minionych latach i błagalną o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla naszych Wspólnot Apostolskich. Mszę św. o godz. 8.00 celebrował ks. Stanisław, a parafialny chór ubogacił ją swoim pięknym śpiewem. Celebrans odczytał list gratulacyjny, a w kazaniu skierował do nas podziękowania za trud dawania świadectwa życia wiarą, wspierania misji Kościoła i papieża. Słowa te z pewnością długo będą krzepiły nasze serca.

Niektórzy z nas brali czynny udział w liturgii, odczytując pierwsze i drugie czytanie oraz intonując psalm responsoryjny, prowadząc też modlitwę powszechną. W składanych darach ołtarza w procesji na ofiarowanie złożyliśmy: hostie, wino, chleb, kwiaty, owoce i nowe ampułki mszalne.

Podczas Eucharystii ze szczególnym wzruszeniem ducha, trzymając w dłoniach zapalone od paschału świece, odnowiliśmy obrzęd „Wstąpienia do Apostolstwa Modlitwy”. Było to dla każdego z nas niezwykle przejmujące przeżycie, gdy mogliśmy znów w szczerości serca wypowiedzieć ten „Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”. W takich momentach mocno czujemy, że nie dorastamy w pełni do tego poświęcenia się bez reszty Najświętszemu Sercu Boga. Wyjątkowo uroczyście zabrzmiał też głos wszystkich wiernych obecnych w świątyni, gdy wspólnie z mocą zaśpiewaliśmy: Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi!

Przed uroczystym błogosławieństwem celebransa odmówiliśmy nasz „Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”, w którym znów mocno wybrzmiały słowa: Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu! Bądź jedyną mądrością, mocą i męstwem w naszym apostolskim trudzie!

Po zakończeniu Mszy św. stanęliśmy do wspólnej fotografii przed ołtarzem, przy którym był wystawiony obraz Serca Jezusa. O godz. 15.00 w kościele odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem i przez godzinę dziękowaliśmy Bogu za wszystkie chwile, prace i modlitwy podjęte dla Jego chwały w tym minionym okresie. Pamiętaliśmy też o tych, których Bóg zabrał już od nas do Siebie. Adorację zakończyła Litania do Serca Pana Jezusa i uroczyste błogosławieństwo.

Po nabożeństwie dziękczynnym świętowaliśmy przy stole w salce parafialnej przy kawie i – według oceny zaproszonych – wspaniałym cieście, upieczonym przez nas z tej okazji. Ks. Stanisław Groń SJ opowiedział nam o AM i przekazał życzenia oraz dwa pamiątkowe obrazy dla naszych wspólnot. Wspólnie z nami świętowali też i złożyli nam życzenia nasi księża wikarzy i klerycy. Jeszcze raz dziękujemy ks. Dyrektorowi AM za obecność z nami, modlitwę i ciepłe słowa skierowane do nas. Dziękujemy też naszemu ks. Proboszczowi. Serdeczne Bóg zapłać!

 

Warto odwiedzić