Modlitwa Codziennego Ofiarowania

24 cze 2014
Redakcja
 

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy:
moje modlitwy, myśli, słowa, czyny, radości i cierpienia.

Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem
Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się
Tobie w ofierze dla zbawienia świata.

Niechaj Duch Święty, który prowadził Jezusa,
będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą,
bym mógł świadczyć o Twojej miłości.

Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię
szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty
poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc.

 

Warto odwiedzić