Prenumerata w roku 2022 miesięcznika „Modlitwa i Służba” 

27 lut 2022
Redakcja
 

Pierwszy numer tego miesięcznika dotarł do rąk Czytelników 15 lat temu, we wrześniu 2006 roku. W grudniu 2021 roku ukazał się jego setny numer.

Pismo to wpisuje się w misję szerzenia kultu Serca Bożego, zleconą jezuitom  i Apostolstwu Modlitwy. Odpowiadamy w ten sposób na kierowaną do nas –  co miesiąc – prośbę papieża Franciszka o modlitwę. „Modlitwa i Służba” wysyłana jest co miesiąc pocztą do wszystkich ośrodków Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy w Polsce i poza jej granicami na adres naszych animatorów, parafii i wspólnot zakonnych lub indywidualnych prenumeratorów. Cena jednego egzemplarza MiS w roku 2022 nie uległa zmianie i nadal wynosi 4 zł (mimo iż podrożał papier, prąd i wzrosły koszty druku, a także widoczna jest postępująca inflacja). Staramy się utrzymać dotychczasową cenę, aby jak największą liczbę osób objąć naszą formacją. Pokaźna grupa naszych Czytelników to osoby starsze, mające niskie dochody. Są wśród nich i tacy, którzy opłacają prenumeratę innym w dowód braterskiej, chrześcijańskiej pomocy. Dzięki temu odbiorcami tego miesięcznika są także osoby na Wschodzie (w byłych republikach ZSRR) i polscy misjonarze w biednych krajach świata (Madagaskar, Zambia). Wydawanie MiS to wielki trud i liczący się wkład naszego Zakonu w dzieło nowej ewangelizacji w tak szybko zmieniającym się świecie. Roczna prenumerata wynosi nadal 48 zł + dowolna, dodatkowa opłata na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej. Opłatę można uiścić, wpłacając na konto bankowe Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Krakowie:

nr konta bankowego: 20124046501111001032150033

Dla wpłat poza granicami Polski  SWIFT  PKO PPLPW

Zadbajmy, aby we wszystkich ogniskach Apostolstwa Modlitwy oraz Kołach Różańcowych był ten miesięcznik łatwo dostępny. To jest nasze wspólne dzieło ewangelizacyjne i od nas zależy, czy miesięcznik ten będzie służył owocnie wielu Siostrom i Braciom. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej: www.ampolska.co

 

Warto odwiedzić