Życzenia na Boże Narodzenie 2021

18 gru 2020
o. Robert Więcek SJ
 

 

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodni Animatorzy,
Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Oto narodził się nasz Pan – Jezus Chrystus, któremu poświęciliśmy nasze życie, do którego w codziennej modlitwie się zwracamy powierzając Mu nasze radości i smutki…

w tych dniach skupiamy się na niepojętej tajemnicy Boga-z-nami… a żyjąc na tym świecie jest nam dane okrywać szacunek Boga do nas i do życia ludzkiego.

Oto rodzi się Dziecko – Dzieciątko – a my śpiewamy z całą mocą, nostalgią i rzewnością Bóg się rodzi… za każdym razem, gdy dziecko przychodzi na świat mamy śpiewać Bóg się rodzi…

Z całego serca życzę każdemu i każdej z Was tego doświadczenia, że Bóg się rodzi w nas i pośród nas, że to Dziecię i żadne inne nie jest zagrożeniem dla mnie, dla nas. Jest darem Ojca!

o. Robert Więcek SJ wraz z całą Ekipą
Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić