Życzenia na Boże Narodzenie 2019

23 gru 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy i Szanowni Czytelnicy miesięcznika „Modlitwa i Służba”!      

W radosnym okresie liturgicznym Bożego Narodzenia i na Nowy Rok Pański 2020 przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia.

Słowo Boże w czasie Adwentu, posiane w nasze serca „w porę i nie w porę”, okazało się znów burzliwe i pomogło nam ożywić naszą wiarę. Ono z pewnością zaowocowało Waszą serdeczną bliskością z Jezusem, Maryją i Józefem. Wniosło w Wasze serca, rodziny i w nasze wspólnoty apostolskie pokój, modlitwę i troskę o ludzi będących w potrzebie.

W życiu Maryi Słowo stało się Człowiekiem. Urodziła najpiękniejszego z synów ludzkich, który wypełnił miłością całe Jej życie i dlatego jest Ona cała piękna i święta, bo uwierzyła, że u Boga „nie ma nic niemożliwego”. Nie zrażała się trudnościami, których mogła się obawiać. Podczas zwiastowania Maryja przyjęła słowa niebiańskiego posłannika Gabriela i tak się spełniły słowa Jej krewnej Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, króraś uwierzyła”!

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! Trzeba nam podjąć codzienne zmaganie z grzechem, bronić w sobie słowa Bożego i nie dać się uśpić pokusie duchowego lenistwa. Jezus narodzony i złożony w żłobie chce być naszym pokarmem.

Powinniśmy w naszym sercu często słuchać i rozważać Ewangelię o Jezusie a wówczas przeżyjemy piękno Jego miłości. Nie zmarnujmy okazji, jakie niosą ze sobą święta Bożego Narodzenia, i bądźmy w bliskości ewangelicznego słowa.

Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za Wasze modlitwy, dobre czyny, posługę służebną dla Kościoła w Polsce i na świecie oraz za Wasze szczere oddanie papieżowi Franciszkowi, gdy codziennie modlicie się w papieskich intencjach. Niech Bóg wynagrodzi za Waszą posługę najuboższym, a świętość i piękno niech spływają z Waszych serc do serc Waszych bliźnich.

ks. Stanisław Groń SJ
krajowy dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy
Kraków, Boże Narodzenie 2019 roku.

 

Warto odwiedzić