AM w Ustrzykach Dolnych

09 lis 2012
Danuta Myjak z Grupą AM
 

W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa – 15 czerwca 2012 r., po spotkaniu Ogniska Apostolstwa Modlitwy przy parafii św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych, podczas Mszy św. koncelebrowanej, na duchową drogę AM wstąpiły nowe czcicielki Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszy św. w intencji Ogniska AM przewodniczył ks. dziekan i proboszcz parafii Roman Szczupak, sprawował ją wraz z opiekunem grupy ks. Leszkiem Nawracajem i ks. Grzegorzem Łachem.

Aktu wstąpienia na duchową drogę AM i wypełniania obowiązków płynących z duchowości i ze statutów Apostolstwa Modlitwy dokonało siedem osób. Po komunii św. odmówiłyśmy Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a po Mszy św. została odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dziękujemy naszym kapłanom za dar Eucharystii w tym ważnym dla nas dniu, a parafianom za obecność wśród nas na tej uroczystości i za dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu, że jedna z ponad 50 grup Apostolstwa Modlitwy powstała, działa i umacnia się na naszej pięknej bieszczadzkiej ziemi. Dziękujemy, że możemy spotykać się 2 razy w miesiącu w przeznaczonej dla nas salce i modlić się we wspólnych intencjach, otoczone duchową opieką ks. Leszka oraz serdecznym wsparciem i pomocą ks. Dziekana.

Modlitwa Codziennego Ofiarowania wzmacnia nasze pragnienie Boga i nasze duchowe siły, a codzienna Eucharystia i bliskość Jezusa pomagają w przyjmowaniu daru Jego miłości przez Niepokalane Serce Maryi, Jego i naszej Matki.

Serdeczne podziękowania składamy Ojcu Dyrektorowi AM i Ojcom współpracującym oraz Siostrom z Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie za trud realizacji i kontynuowania tego wielkiego dzieła i za „Posłańca Serca Jezusowego”.

Z Bożą radością w sercu i w Chrystusie pozdrawiam.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić