AM o sobie

 

Tak jak Maryja

01 sty 2014
Grażyna Berger

Uczyć się wiary z Maryją to kolejna książka ks. Marka Wójtowicza SJ, znanego Czytelnikom „Posłańca Serca Jezusowego” autora tekstów i doświadczonego rekolekcjonisty, która ukazała się w Wydawnictwie WAM jesienią 2013 r. Jest ona zbiorem trzydziestu medytacji nad tajemnicą Maryi i Jezusa. Ich głównym źródłem są Ewangelie odczytywane w harmonii z Tradycją Kościoła. Lektura tej książki jest zaproszeniem do osobistej modlitwy, podczas której Maryja może być Przewodniczką na Bożych drogach.

Dla większego rozeznania duchów

13 gru 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Wejście na drogę ewangelicznej doskonałości dzięki radykalnemu opowiedzeniu się po stronie Pana oznacza rozpoczęcie duchowej walki, w której jedynym orężem jest wiara. Żeby pomóc rekolektantowi na tym etapie doświadczenia rekolekcyjnego św. Ignacy daje kolejne osiem reguł II Tygodnia „dla większego rozeznania duchów”(ĆD 329-336).

W pocieszeniu i w strapieniu

18 lis 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

W pierwszych czterech Regułach o duchowym rozeznawaniu I tygodnia Ćwiczeń św. Ignacy opisuje stan strapienia i stan pocieszenia. W kolejnych dziesięciu zachęca do wytrwałości w czasie strapienia i do bycia pokornym w stanie pocieszenia.

W szkole św. Małgorzaty Marii

29 paź 2013
Helena Lis

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą (Ef 3, 17-19).

Zły czy dobry duch?

03 paź 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Św. Ignacy Loyola uczy nas, jak praktykować duchowe rozeznawanie, aby oddalać pokusy szatana i odnosić zwycięstwo w walce duchowej.

Teologia w służbie ewangelizacji

05 wrz 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Św. Ignacy doceniał wagę studiów teologicznych dla owocnego wypełniania głównej misji Kościoła, jaką jest głoszenie Ewangelii. Dlatego zalecał zgłębianie pism Ojców Kościoła, takich jak św. Hieronim, św. Augustyn czy św. Grzegorz. Właśnie oni przyczynili się do wyrażenia głębi tajemnicy Boga, ukazując przemieniające działanie Jego łaski w życiu chrześcijanina.

Papieska prośba o modlitwę o pokój w Syrii

04 wrz 2013
ks. Stanisław Groń SJ

Papież Franciszek prosi wszystkich wierzących i osoby miłujące pokój, o modlitwę za Syrię. Odpowiedzmy na tę papieską prośbę i jako członkowie Apostolstwa Modlitwy  włączmy się aktywnie w tych dniach i w pierwszą sobotę miesiąca września do ogólnoświatowej modlitwy o pokój w Syrii. Dołączmy także nasz post w tej intencji.

Duchowe bogactwo Kościoła

17 sie 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Kościół jest naszą świętą siedzibą, większą niż wszechświat, właśnie w tej wspólnocie we wszystko obfitujemy.

Recepta na kryzys

12 lip 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Reguły o trzymaniu z Kościołem są owocem doświadczenia św. Ignacego. Choć od napisania ich dzieli nas wiele wieków, to jednak nie przestały być aktualne.

Co znaczy być człowiekiem Kościoła?

18 cze 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Dla św. Ignacego Kościół kierowany przez Ojca Świętego i posiadający strukturę hierarchiczną jest uporządkowaną i żywą wspólnotą wiary, która codziennie podejmuje walkę w świecie o rozwój Królestwa Bożego pod Sztandarem Krzyża. Dla zachowania prawdziwej postawy, jaką powinniśmy mieć w Kościele wojującym, należy przestrzegać reguł, które Święty umieścił na samym końcu Ćwiczeń duchownych.

Strony