Raport o odnawianiu Apostolstwa Modlitwy

01 mar 2012
Claudio Barriga SJ
 

Drodzy Przyjaciele,

Jak wielu z Was wie, właśnie zakończyliśmy ważny tydzień w naszym procesie uaktualniania oraz odnawiania AM na czasy obecne. Zakończyliśmy pierwszy etap naszego procesu i zaczęliśmy kolejny ważny etap, z nowymi wyzwaniami i ogromnymi perspektywami. Proces odnowy idzie naprzód! Pozwólcie, że to wyjaśnię.

W ciągu minionych dwóch lat otrzymaliśmy wiele odpowiedzi na dwadzieścia siedem pytań o odnowie AM, które rozesłaliśmy. Podsumowania, które zbierają Wasze opinie, zostały opracowane według kontynentów. Te dokumenty wraz z podsumowaniami z czterech spotkań AM z każdego kontynentu były w tym czasie podstawowym materiałem, nad którym pracowała Międzynarodowa Rada AM, przygotowując się na spotkanie z Ojcem Generałem, które odbyło się w zeszłym tygodniu.

Czterej Doradcy i ja spotkaliśmy się w Rzymie, między 22 a 26 listopada. Zaczęliśmy od zdefiniowania horyzontów oraz ukierunkowania, co do których czuliśmy, że AM potrzebuje ich dzisiaj, oraz opracowaliśmy zaktualizowany zarys naszej misji.

 

Zarys misji Apostolstwa Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy, powierzone przez Stolicę Apostolską Towarzystwu Jezusowemu, jest międzynarodową siecią modlitwy, która pomaga ludziom odnaleźć nadzieję i znaczenie w ich życiu, poprzez prowadzenie ich ku głębokiej, osobistej i pełnej zaufania relacji ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Jako świadkowie miłości Ojca do świata jesteśmy wezwani do bycia z Jezusem i do uczestnictwa w Jego misji. Tym sposobem jesteśmy dyspozycyjni w służeniu światu w misji Kościoła.

Prowadzeni przez Ducha Świętego, jesteśmy apostołami przez modlitwę i przez życie, które jest zjednoczone z Sercem Jezusa. Gdy ofiarowujemy się Jezusowi, On w nas działa i ofiarowuje samego siebie światu poprzez nas.

Duchowa droga AM, zwłaszcza codzienne ofiarowanie i modlitwa w comiesięcznych intencjach papieża, pomaga nam żyć naszą misją, jak Maryja, w każdym stanie życia i w każdej codziennej sytuacji tego życia. Naszą gałęzią młodzieżową jest Młodzieżowy Ruch Eucharystyczny.

Już w tym miejscu możecie zauważyć pewne nowe ukierunkowania, na przykład to, że opisujemy się jako międzynarodowa sieć modlitwy. Jest to nowy sposób na wyrażenie znaczenia poczucia bycia zjednoczonym w naszej misji w tak wielu różnych kulturach i miejscach, połączenia poprzez Ducha Chrystusa. Podkreślamy również, że AM jest nade wszystko sposobem życia, intymną i pełną miłości relacją z Jezusem, z tego zaś wynika współpraca w Jego misji w Kościele.

Kiedy już mieliśmy tę definicję czy też jej zarys w pierwszym szkicu, zaczęliśmy wybierać cenne uwagi, które napłynęły ze wszystkich kontynentów. Wielu z Was zasugerowało wątki, które powinny stanowić część odnowionego AM. Zebraliśmy te elementy w sześć kategorii: kultura, sprawiedliwość, formacja, ekumenizm i dialog międzyreligijny, współpraca oraz specyficzna służba Kościołowi, którą chcemy mu zaoferować.

Odnaleźliśmy tu wyzwania oraz kierunki, które w naszym odczuciu były bardzo trafne dla odnowionego AM. W dalszym ciągu musimy nad nimi popracować i zorganizować je w sposób, który uczyniłby je zamierzeniami programowymi, ale tutaj podajemy kilka przykładów:

  • Chcemy mieć wkład w większą sprawiedliwość na świecie poprzez lepsze użycie papieskich intencji modlitewnych.
  • Poprzez AM pragniemy zaoferować nadzieję i poczucie znaczenia ludziom biednym oraz priorytetem uczynić naszą uwagę im poświęcaną.
  • Opracujemy programy, aby formować ludzi głębiej w duchowości Serca Jezusowego. Przez Jego Serce możemy uczyć się większego poświęcenia sprawiedliwości, dialogowi i jedności.
  • Chcemy połączyć praktykę Modlitwy Codziennego Ofiarowania z wieczorną modlitwą refleksji czy rachunkiem sumienia.
  • Chcemy promować bardziej ekumeniczny oraz międzyreligijny sposób modlitwy w sprawach zalecanych przez Papieża, sposób, który przechodziłby ponad granicami Kościoła Katolickiego.
  • Musimy wzmocnić współpracę z innymi, zwłaszcza z Centrami Duchowości.
  • Utworzymy silną, szeroką na cały świat cyfrową sieć dla AM, żeby umożliwić nam dzielenie naszych zasobów w lepszy sposób.
  • Powinniśmy lepiej słuchać młodszych pokoleń. Pragniemy lepszej współpracy między dojrzałymi a młodzieżowymi sekcjami AM, wzmacniając Młodzieżowy Ruch Eucharystyczny.
  • Wybieramy pracę dla Nowej Ewangelizacji w ukierunkowaniu, które nadajemy AM.
  • Chcemy zaproponować nowy tekst Modlitwy Codziennego Ofiarowania, zawierający niektóre z tych elementów.

Ostatniego dnia zaprezentowaliśmy rezultaty naszej pracy ojcu Adolfo Nicolasowi SJ, naszemu głównemu Przewodniczącemu. Przyjął oraz docenił naszą pracę, ale poszerzył nasze perspektywy i zaproponował większe i bardzo wymagające wyzwanie. Przedstawił swoją wizję dzisiejszego szybko zmieniającego się świata oraz potrzebę odnalezienia nowych języków, sposobów mówienia, które byłyby pociągające dla nowych pokoleń. Stwierdził, że patrzymy obecnie na ogromne przemiany kulturowe, które nie prowadzą nas ani do przeszłości, ani do ustalonego nowego porządku, ale do kolejnej przemiany. Pozostaniemy w tych trwających przemianach, poruszając się ku nieznanemu, a nasza wiara na pewno będzie przeżywana z niepewnościami. Aby dawać adekwatną odpowiedź, potrzebujemy kreatywności, którą on definiuje jako zdolność słuchania pytań i trosk świata oraz nowych pokoleń oraz do odpowiadania

w elastyczny sposób. Nie możemy używać języka Kościoła w świecie, gdzie nie ma on już znaczenia. Podkreślał potrzebę dialogu ze świeckimi i młodymi oraz współpracy z nimi w naszym dziele.

Musimy sięgać do świata cyfrowego oraz sieci społecznych. To właśnie na „cyfrowym kontynencie” możemy znaleźć nowe obrazy oraz nauczyć się nowego języka, którego potrzebujemy. Zaprosił nas do poważnego badania dzisiejszych ludzkich potrzeb duchowych. Im bardziej precyzyjna będzie analiza, tym lepiej. Powiedzieć „co” i stwierdzić jakąś prawdę nie wystarczy. My także musimy powiedzieć „jak”, musimy pokazać drogę.

Do tego potrzebujemy zebrać idee, które spłynęły od Was, i postępować dalej w stronę ogólnoświatowego planu strategicznego dla AM z celami i działaniami, które określają: kto, kiedy, jak wiele itd. Potrzebujemy instytucjonalnej struktury AM, która mogłaby wprowadzać konkretne programy. Jest to zadanie, nad którym zaczęliśmy pracować, i jest to ponadto treść tego nowego etapu w procesie odnowy.

Zakończyliśmy ostatni dzień naszego spotkania Eucharystią w La Storta, nieopodal Rzymu, gdzie Ignacy został przyłączony do Jezusa w służbie Jego misji; tam złożyliśmy naszą pracę w ręce Ojca. Jeśli kiedykolwiek myśleliśmy, że byliśmy blisko osiągnięcia odnowy AM, teraz wiemy, że właśnie zaczęliśmy stały i postępujący proces w AM, które zawsze będzie w stanie ciągłego odnawiania się.

Jak widzicie, nadal potrzebujemy Waszej modlitwy i Waszego aktywnego uczestnictwa, aby nam pomóc. Będziemy Was informowali na bieżąco. Dziękujemy.

Claudio Barriga D., SJ
Delegat Dyrektora Generalnego Apostolstwa Modlitwy Eucharystycznego Ruchu Młodzieży
Rzym, 6 grudnia 2011

 

Warto odwiedzić