Dzień skupienia z Zapiskami więziennymi 

02 wrz 2019
Brygida Gucwa
 

Dnia 15 czerwca bieżącego roku w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy odbył się XXII Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Na zaproszenie Asystenta Diecezjalnego AM ks. kan. Mariana Ziei, w dorocznym spotkaniu formacyjnym uczestniczyli przedstawiciele i sympatycy tego Stowarzyszenia z Wrocławia, Legnicy i z Kamiennej Góry. Obecny był też gospodarz miejsca – proboszcz ks. prał. Bogusław Drożdż oraz o. Marek Wójtowicz SJ z Krajowego Sekretariatu AM z Krakowa, który wygłosił konferencję oraz Słowo Boże podczas Eucharystii.

W konferencji rozpoczynającej spotkanie o. Marek mówił o rozeznawaniu duchowym według Zapisków więziennych Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Prelegent powiedział m.in., że zakorzenione w Słowie Bożym rozeznawanie duchowe jest istotne we współczesnym świecie, w którym oprócz Bożego Ducha działa także wiele innych złych mocy. Natomiast w życiu codziennym chodzi o prymat Boga i uznanie Jego rzeczywistości. Kardynał Wyszyński wskazuje, że fundamentalne jest Boże objawienie i sakramenty, a także bliskość z Matką Bożą, modlitwa (w tym różaniec), adoracja i duchowa lektura. Tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara, w której Przewodniczką jest Maryja. Kardynał Wyszyński jest wzorem, który kierował się duchem ośmiu błogosławieństw, prowadził życie w rytm kalendarza liturgicznego i osobiście przyjął tajemnicę krzyża. Będąc uwięzionym, nigdy nie przyjął mentalności więźnia; do swoich prześladowców odnosił się z szacunkiem, ale jednocześnie zaznaczał, że jest traktowany niesprawiedliwie. Był pełnym godności, ale pokornym, bardzo dobrze wykształconym człowiekiem Kościoła, a jego wiedza nie była oderwana od doświadczenia wiary. Miał odwagę mówić Prawdę Ewangelii, znał mentalność ludzi swojej epoki i szukał nici porozumienia z władzą. Głosił, że Kościół jest Matką narodów wolnych, dlatego bronił wolności człowieka we wszystkich wymiarach i był roztropny w działaniu. Na zakończenie o. Marek – powołując się na List Jana Pawła II do Polaków w dniu śmierci Prymasa Tysiąclecia - zachęcił do uczynienia Zapisków więziennych i nauczania kard. Wyszyńskiego przedmiotem refleksji i medytacji, która prowadzi ku przyszłości.

Po konferencji była sprawowana Eucharystia, której przewodniczył ks. Marian Zieja. W homilii o. Marek wskazał, że słowa: Miłość Chrystusa przynagla nas z liturgii dnia, skupiają całą duchowość AM, które istnieje już 175 lat i zrodziło się w zranionej skutkami rewolucji Francji. Podkreślił, że w chrzcie staliśmy się nowymi ludźmi i mamy być posłuszni Duchowi Bożemu, aby codziennie kochać, służyć i owocować. Pan Jezus w Eucharystii chce nas codziennie odnawiać, abyśmy byli tymi, którzy tworzą jedność w rodzinie, w Kościele i w społeczeństwie.

Po agapie była adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej w wigilię tej uroczystości. Należy podkreślić, że to bardzo ważne i bogate w treści spotkanie odbyło się dzięki życzliwości proboszcza ks. Bogusława Drożdża i zaangażowaniu Teresy Bielawskiej - animatorki AM, która włożyła wiele serca w przygotowanie wszystkich punktów i szczegółów kolejnego dnia skupienia. Bóg zapłać!

 

Warto odwiedzić