Refleksja modlitewna

 

Człowiek poszukuje Boga

11 kwi 2013
ks. Jan Konior SJ

Wyznanie św. Augustyna: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu pokazuje doświadczenie biskupa z Hippony, który długo poszukiwał Boga. Gdy w końcu Go znalazł w swoim sercu, doświadczył Jego istnienia i działania, opisał swoje przeżycia w Confessiones Wyznaniach, które zawierają elementy spowiedzi publicznej.

Chrystus jest dniem

14 mar 2013
św. Maksym

Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo; rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni.

Kryterium rozeznania

14 mar 2013
Ojciec Jerzy

W kilku miejscach na kartach Ewangelii spotykamy się z cudem wypędzenia przez Jezusa ducha nieczystego. Czasami jest to duch, który odbiera człowiekowi mowę, czasami w nim głośno krzyczy, a jeszcze innym razem rzuca go na ziemię i daje taką siłę, że opętany zrywa łańcuchy, którymi jest związany.

Modlitwa w intencji Conclave

13 mar 2013
Redakcja

Loving Father, your Son, Jesus, taught us to pray
and called us to be your Apostles of Prayer.

Słowa śmierci i życia

11 lut 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Słowa są znakami, które po części wyrażają, a po części zakrywają nasze wnętrze. Słowami jedynie sygnalizujemy to, co w nas jest. Nieraz też fałszujemy. Niekiedy mogą znaczyć coś określonego, ale wyrażać całkiem coś innego. To samo słowo, np. Jezus, oznacza konkretną Osobę, ale można wyrazić w nim miłość albo drwinę, wymówić ze czcią albo jako jedno z przekleństw.

Pokarm dla wiary

11 lut 2013
ks. Jan Konior SJ

Ewangelia św. Jana trzykrotnie przypomina, że Bóg daje nam pokarm. Tym pokarmem są: Słowo Boże, Eucharystia i wola Ojca. Dobry Pasterz nam je daje i prowadzi nas na pastwiska (por. J, 10, 9) do źródeł „Wody Żywej”. Diabeł za wszelką cenę chce z nas uczynić istoty słabe duchowo: mizerne, anemiczne, bezwolne, nie w pełni rozwinięte.

Ateizm

04 sty 2013
ks. Jerzy Sermak SJ

W powojennym czasie wojującego ateizmu kościoły były pełne, a dzisiaj, kiedy wydaje się, że nikt w wierze nie przeszkadza, pustoszeją. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych. Czym taką postawę można tłumaczyć? - Józef.

Zazdrość

14 gru 2012
Ojciec Jerzy

„Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże ma to wszystko?”. I powątpiewali o Nim. (Mt 13, 54-57)

Adwent

01 gru 2012
św. Karol Boromeusz

Tak więc Kościół troszczy się o nasze zbawienie jak najlepsza z matek i w tym okresie poucza nas w hymnach, pieśniach i słowach natchnionych przez Ducha Świętego, a także przez obrzędy, jak mamy przyjmować tak wielkie łaski sercem pełnym wdzięczności i wzbogacać się ich owocami.

Na Górze Błogosławieństw

09 lis 2012
Ojciec Jerzy

Góra w Biblii jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Wiara to Boże zaproszenie skierowane do człowieka, żeby podjął wysiłek wspinania się na tę górę, żeby się w drodze nie zniechęcił i nie cofnął, żeby doszedł aż do celu. Ta droga rozpoczęła się na górze Synaj, kiedy to Naród Wybrany, zdążający z ziemi niewoli do ziemi obiecanej, otrzymał od Boga Jego drogowskazy w postaci przykazań i przewodnika w osobie Mojżesza.

Strony