Święci i błogosławieni

 

Św. Krzysztof Magallanes. Meksykańscy męczennicy

02 Maj 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Dzięki powstałemu kilka lat temu filmowi Cristiada mogliśmy lepiej poznać kontekst historyczny prześladowań Kościoła w Meksyku w latach 20. XX wieku. Katolicy zaczęli stawiać czynny opór w reakcji na niesprawiedliwe zakazy prezydenta-socjalisty Plutarco Eliasa Callesa, które drastycznie ograniczały działalność Kościoła. „Meksykański Neron”, jak go nazywano, nakazał w 1924 r. pozamykać katolickie szkoły i szpitale, zakazał też publicznych nabożeństw, księża zaś nie mieli prawa chodzić w sutannach.

Jan Paweł II o Sercu Bożym

09 kwi 2014

(…) Pragnę (...) już dzisiaj wyprzedzając ten dzień [uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa] razem z wami skierować wejrzenie naszych serc na tajemnicę tego Serca. Ona przemawiała do mnie od wieku młodzieńczego. Co roku wracam do tej tajemnicy w liturgicznym rytmie czasu kościelnego.

Bł. Maria Pierina - kontemplować Święte Oblicze

02 kwi 2014
Nikola Gori

Nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Jezusa i Dziewicy Maryi to dwie fundamentalne cechy duchowości Giuseppiny De Micheli, późniejszej bł. Marii Pieriny (1890-1945). Należała ona do Zgromadzenia Córek Niepokalanego Poczęcia z Buenos Aires. Swe życie w większości spędziła w Mediolanie, poza dwoma latami w Buenos Aires i ostatnimi sześcioma w Rzymie. W Zgromadzeniu pełniła rożne obowiązki: była nauczycielką, animatorką Oratorium, przełożoną domu w Mediolanie i w Rzymie, a na końcu Przełożoną Regionalną wspólnot we Włoszech.

Św. Katarzyna Sieneńska - Miłowała Chrystusa i Kościół

02 kwi 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Katarzyna (Sieneńska) urodziła się w Sienie 25 marca 1347 r. jako 24. Dziecko w zamożnej rodzinie mieszczańskiej głęboko zakorzenionej w wierze Kościoła. Mając siedem lat, doznała pierwszej mistycznej łaski, ofiarując się całkowicie Bogu. W wieku piętnastu lat wstąpiła do klasztoru sióstr dominikanek nieklauzurowych, który znajdował się w jej rodzinnym mieście. Z wielkim oddaniem opiekowała się chorymi na trąd i dżumę. Oblubienicą Jezusa stała się na początku 1367 r. podczas modlitwy wynagradzającej za obojętność świata wobec daru Odkupienia. Jezus Chrystus 1 kwietnia 1375 r. obdarzył ją stygmatami, zewnętrznymi znakami swojej męki. Ona zaś do końca życia skrzętnie je ukrywała przed swoimi uczniami i przyjaciółmi, by nie być oskarżaną o pychę czy chęć rozgłosu.

Jan XXIII i jego cześć do Boskiego Serca

02 kwi 2014

O Jezu Eucharystyczny, dla którego chciałbym pałać miłością, spraw, bym zawsze był z Tobą złączony, by moje serce było blisko Twojego Serca, bym tak z Tobą współżył jak św. Jan Apostoł. O Maryjo Różańcowa, spraw, bym ze skupieniem odmawiał tę modlitwę i przykuj mnie na zawsze różańcem świętym do mego Jezusa Eucharystycznego. Niech żyje Jezus Miłość, niech żyje Maryja, Dziewica Niepokalana. 

Książę zdumiewającej cnoty i mądrości - św. Kazimierz, królewicz

24 lut 2014
Barbara Cabała

Na początku marca Kościół katolicki, a w szczególności Kościół litewski, czci pamięć św. Kazimierza Królewicza. Jego krótkie, zaledwie 24-letnie życie nie obfitowało w nadzwyczajne wydarzenia mieniające bieg historii, a jednak umierał 4 III 1484 r. w Grodnie w opinii świętości.

Zamęczony, bo kochał Chrystusa - bł. José Sanchez del Río

07 lut 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

José Sanchez del Río urodził się 28 marca 1913 roku w Sahuayo w Meksyku. Jego rodzina nie była zamożna, ale za to głęboko wierząca. Ojciec był właścicielem rancza. José miał dwóch starszych braci i młodszą siostrę. Bardzo lubił jeździć konno. Gdy rodzina przeniosła się do Guadalajary, dużego miasta, chłopiec mógł uczęszczać do szkoły katolickiej. Tam też zetknął się z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Meksykańskiej.

Bracia Sołuńscy - święci Cyryl i Metody

07 lut 2014
Barbara Cabała

W Kościele katolickim dzień 14 lutego dzielą pospołu św. Walenty oraz święci Cyryl i Metody.

Japońscy męczennicy z przebitymi sercami

30 sty 2014
ks. Stanisław Groń SJ

Dnia 6 lutego Kościół katolicki wspominać będzie męczenników za wiarę. Są wśród nich 3 święci jezuiccy Japończycy: Paweł Miki, Jan Soan, Jakub Kisai oraz 23 towarzyszy męczeństwa – 6 franciszkanów i 17 świeckich wiernych – tercjarze, katechiści, tłumacz, lekarz, ministranci i dwaj odważni samarytanie, ujęci, gdy pomagali skazanym.

Błogosławieni Jakub Sales i Wilhelm Saltemouche

05 sty 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jezuici: o. Jakub Sales oraz brat zakonny Wilhelm Saltmouche byli ofiarami prześladowań ze strony hugenotów – francuskiego odłamu protestantów. Kaznodzieje kalwińscy powodowali zamęt pośród katolików. Odrzucali Eucharystię i zachęcali do zerwania łączności z Rzymem.

Strony