Czym jest CLICK TO PRAY

24 sty 2019
Redakcja
 

APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE, KTÓRA ŁĄCZY TWOJĄ MODLITWĘ Z CAŁYM ŚWIATEM

„Click to Pray” (pol. „Kliknij, by się modlić” –  aplikacja nie mam oficjalnej polskiej adaptacji ani tłumaczenia) jest stroną internetową i aplikacją na urządzenia mobilne Apostolstwa Modli-twy (Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy) i Eucharystycznego Ruchu Młodych. Łączy ona z sobą tysiące ludzi z wszystkich kontynentów, którzy każdego dnia modlą się w intencji wy-zwań ludzkości i w intencji misyjnych Kościoła zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ma to być inspiracja do takiej modlitwy, życia i przemiany świata, by miały one posmak Ewangelii. Sprawia to, że nasze życie nabiera sensu, a nasza modlitwa przemienia się w czyn.

„Click to Pray” oferuje użytkownikom trzy krótkie, zaplanowane momenty na modlitwę w ciągu dnia. Jesteśmy zaproszeni, by odpowiedzieć na papieskie wezwanie do jedności serc w misji Jezusa, misji miłosierdzia i współczucia światu. Wspólne możemy uczynić każdy nowy dzień innym i lepszym.

„Click to Pray” pozwala również na podzielenie się własnymi intencjami z innymi i zaprosić ich do modlitwy.

Apostolstwo Modlitwy, dzieło papieskie, wprowadziło „Click to Pray” jako platformę modli-tewną „24 godziny dla Pana” 10 marca 2016 roku. Jest to oficjalna platforma modlitewna z intencjami papieskimi (łączy aplikacje na urządzenia mobilne, blogi, Facebook, Twitter, You-Tube). W czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia wszyscy katoliccy pielgrzymi zostali za-proszeni do modlitwy w intencjach Ojca Świętego. „Click to Pray” została uruchomiona, by propagować te intencje i by pomóc się w tych intencjach modlić. Zanim stała się ona cyfrową platformą Apostolstwa Modlitwy i jej młodszej gałęzi - Eucharystycznego Ruchu Młodych - w Portugalii uruchomiło „Click to Pray” w listopadzie 2014 roku. Obecnie funkcjonuje ona w językach: portugalskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. W przy-gotowaniu są tłumaczenia na języki chiński i wietnamski.

NASZA MISJA

„Click to Pray” jest platformą modlitewną Ojca Świętego i Apostolstwa Modlitwy. Aplikacja jest zaproszeniem do wspólnej modlitwy w intencjach wyzwań, przed jakimi staje ludzkość, oraz misji Kościoła. W ten sposób aplikacja stawia sobie za cel, by czynić „każdy dzień in-nym”. W tym celu oferuje modlitwę na 365 dni w roku, by co dzień pomagać ci odkrywać, jak Bóg cię woła w twojej codzienności. Dołącz do nas, zjednoczonych z Sercem Jezusa we wspólnej modlitwie z papieżem i tysiącami ludzi na świecie w tej nowej, ogólnoświatowej sieci modlitwy.

JAK DZIAŁA APLIKACJA?

1. By dołączyć do aplikacji Apostolstwa Modlitwy, należy stworzyć w serwisie osobisty profil. W ten sposób zyskujesz możliwość dostępu do intencji modlitewnych innych oraz publikacji własnych intencji.

2. Ustal sobie czas, kiedy chcesz, w godzinach porannych rozpocząć swoją modlitwę. Następ-nie wybierz inny moment w ciągu dnia, by otrzymać inspirujące treści. W końcu wybierz mo-ment na wieczorną modlitwę, by zakończyć i podsumować dzień.

3. Otrzymuj Newsletter z serwisu „Click to Pray”, by być na bieżąco z informacjami Apostol-stwa Modlitwy.

CZYM JEST APOSTOLSTWO MODLITWY - ŚWIATOWA  SIEĆ  MODLITWY PAPIESKIEJ?

Apostolstwo Modlitwy angażuje się w wyzwania, jakie stoją przed ludzkością i misją Kościo-ła, w sposób, w jaki definiuje je papież w swoich miesięcznych intencjach.

To jest eklezjalna służba Stolicy Świętej powierzona przez papieża i pod opieką Towarzystwa Jezusowego.

Eklezjalna Sieć Modlitewna. Zapraszamy każdego do modlitwy i działania na rzecz wyzwań stojących przez ludzkością i misją Kościoła, precyzowanych przez papieża w jego miesięcz-nych intencjach. Te intencje misyjne są kluczem dla naszej modlitwy i naszej misji.

Misja posług miłosierdzia wobec świata. Zapraszamy każdego do tego, by w swojej codzien-ności był apostołem przez praktykowanie duchowej drogi nazwanej „Drogą Serca”, drogą, która przemienia nasze bycie w służbie Kościołowi. Naszym duchowym fundamentem jest duchowość Serca Jezusowego.

Papież Franciszek powiedział: Chciałbym również zaprosić do przyłączenia się do Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy upowszechniającej również za pośrednictwem sieci społecznościo-wych intencje modlitewne, które proponuję w każdym miesiącu dla całego Kościoła. W ten spo-sób realizuje się apostolat modlitwy i wzrasta komunia (Anioł Pański, 8 I 2017).

Apostolstwo Modlitwy zostało założone w 1844 roku we Francji. W 1866 roku jego pierwsze statuty zostały zatwierdzone przez papieża Piusa IX, a w roku 1896 zostały zrewidowane i ponownie aprobowane przez Leona XIII. On sam przyłączył się do tej wspólnoty modlitwy i powierzył ją pieczy Towarzystwa Jezusowego. W 1951 roku Pius XII zatwierdził nowe statu-ty. Ostatni akt potwierdzenia statutów, którego dokonał papież Franciszek, miał miejsce 27 marca 2018 roku. Tym samym Apostolstwo Modlitwy zostało przekształcone w Papieskiej Światową Sieć Modlitwy (w połączeniu z Eucharystycznym Ruchem Młodych) jako dzieło papieskie, ze swoim legalnym zwierzchnikiem w Watykanie. Papieska Światowa Sieć Modli-twy zrzesza 98 krajów i 35 milionów katolików. Do Eucharystycznego Ruchu Młodych należy natomiast 59 krajów z 1,6 miliona członków – dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat.

Więcej informacji można znaleźć po angielsku na stronie: www.popesprayer.va

JAK DOKONAĆ SUBSKRYBCJI NEWSLETTERA?

W bardzo prosty sposób można samemu zapisać się na listę otrzymujących powiadomienia (w  dostępnych językach: portugalskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim). 

Należy się zarejestrować w serwisie „Click to Pray”: http://clicktopray.org/register/.

Następnie wybierz zakładkę oznaczoną napisem „Newsletter” i wybierz, jak często chcesz otrzymywać powiadomienia: codziennie, czy raz w miesiącu.

Wraz z codziennym newsletterem otrzymujesz modlitwę na dany dzień oraz papieską intencję misyjną na dany miesiąc.

W miesięcznym newsletterze otrzymujesz sprawozdanie od Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy na temat aktualnych spraw oraz rekomendację dwóch wybranych artykułów interneto-wych z serwisu „Click to pray” do przeczytania.

Jeśli już jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, ale nie otrzymujesz newslettera, prosimy wyślij do nas email pod adres: info@clicktopray.org, dołączając adres, na który chcesz otrzymy-wać wiadomość. Rozwiążemy tę sprawę.

 

Przeczytaj także

bp Karol Wojtyła
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
św. Józef Maria Rubio
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Jan Ożóg SJ

Warto odwiedzić