Modlitwa i Służba - styczeń 2018 (53)

01 sty 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

W Nowy Rok 2018 wchodzimy już bez „Posłańca Serca Jezusowego”, ale z wielkim zaufaniem Bogu, gdyż On jest Panem historii! We wspólnocie Kościoła, w wysławianiu Jego łaski i Opatrzności rozwija się, dojrzewa i przemija nasze życie.

Wydawanym przez Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy biuletynem, noszącym wymowny tytuł: „Modlitwa i Służba”, pragniemy – co miesiąc – towarzyszyć Wam w rozwoju duchowym i służyć naszą pomocą i lekturą duchową wszędzie tam, gdzie będziecie się modlić i praktykować czynną miłość bliźniego.

Chrystus Eucharystyczny jest Sercem i centrum życia Kościoła! To na Nim i Jego słowie – nie tylko podczas liturgii – koncentruje się uwaga chrześcijan, bo On jest jedyną drogą zbawienia i nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12).

Ufam, że ten nasz nowy organ prasowy będzie przez Was chętnie czytany i prenumerowany we wszystkich ogniskach Apostolstwa Modlitwy i w wielu parafiach, abyście mogli na bieżąco śledzić nauczanie papieskie i włączać się aktywnie w liturgiczne życie Kościoła, podążając za lekturą niedzielnych Ewangelii, wybranym patronem miesiąca i papieskimi intencjami.

Czytając „Modlitwę i Służbę”, pogłębiać będziecie naszą duchowość apostolską, uczyć będziecie się także odczytywać znaki Bożej opatrzności we współczesnym świecie, aby owocnie wypełniać zleconą nam misję ewangelizacyjną.

Rok, w który wchodzimy, będzie miał swojego patrona wskazanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a jest nim jezuita św. Stanisław Kostka – patron naszej Ojczyzny i młodzieży. Przypadająca 450. rocznica jego śmierci będzie dobrą okazją do zapoznania się z postacią tego Świętego i zaczerpnięcia natchnienia z jego bogatej duchowości eucharystycznej i maryjnej. W bieżącym roku obchodzić będziemy także 80. rocznicę kanonizacji jezuity, męczennika św. Andrzeja Boboli. Niech ci święci patronowie naszej Ojczyzny pomogą nam w rozwoju naszych wspólnot apostolskich i wzbogaceniu ich młodymi, gorliwymi członkami.

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! W dniach w od 15 do 22 stycznia br. naszą modlitwą towarzyszmy papieżowi Franciszkowi udającemu się z apostolską podróżą do Chile i Peru. Niech ten rok jeszcze bardziej przybliży nas do Serca Jezusowego i Jego Matki, gdy wspólnie czuwać będziemy przy Tych Sercach.

 

Z kapłańskim błogosławieństwem krajowy dyrektor AM
ks. Stanisław Groń SJ

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić