Miłujący krzew - 29 IV 2018

27 kwi 2018
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 15, 1-8

W przypowieści o winnym krzewie Jezus mówi o więzi, która jest w Nim samym. Krzew i latorośle są jednym. Nie jest to taka więź, jak w relacji między dwiema, nawet bliskimi sobie osobami, ale więź jeszcze głębsza, istniejąca w jednej Osobie.

Chrystus łączy w sobie nas wszystkich, każdego człowieka, cały świat. Z Nim jesteśmy związani tak jak latorośle z krzewem. Jesteśmy z Nim jednym, choć nie Nim całym. Wśród najbliższych sobie ludzi można być częścią czyjegoś życia. W relacji z Jezusem stanowimy Jego części, nie tylko Jego życia. A On jest naszą Częścią, tą, dzięki której żyjemy, przynosimy owoce, wzrastamy. Jest Centrum, bez którego nic nie możemy uczynić. Dotyczy to nie tylko relacji między Chrystusem a Kościołem, ale też indywidualnej więzi każdej osoby z Nim. Latorośle i krzew mają wspólne korzenie i wspólnego Ojca – Stwórcę, który uprawia tak, by wszystko rosło. Także, by rosła ta więź. Trwając w Jezusie, jesteśmy w rękach Miłującego Ojca.

Te słowa Jezus wypowiada w swojej mowie pożegnalnej podczas Ostatniej Wieczerzy. W kolejnych wersetach mówi także o swojej miłości i nazywa uczniów przyjaciółmi. Wie, że Jego bliscy za chwilę doświadczą, rozumując tak po ludzku, oddzielenia, braku tej więzi. Opowiadając o niej, o jej jakości i nierozerwalności, chce ich umocnić. Jeśli istnieją latorośle i owocują, to znaczy, że istnieje krzew. Jeżeli istnieje krzew, to znaczy, że istnieje ktoś, kto go uprawia. Jezus mówi nie tylko o więzi fizycznej, ale przede wszystkim o więzi miłości, która jest przyczyną i skutkiem takiej relacji. Miłość Ojca przez Jezusa do nas i przez nas do innych.

W tych słowach Jezusa mogę znaleźć zaproszenie, by przyjrzeć się, jak przeżywam swoją więź z Nim i z Ojcem. Jak ją kształtuję, ale i jak pozwalam, by mnie kształtowała? Jak ta jedyna w swoim rodzaju więź owocuje w mojej codzienności?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Robert Grzywacz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Robert Grzywacz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ

Warto odwiedzić