Kapłani

09 kwi 2017
Magdalena Urzędowska
 

Wielki Czwartek jest dla mnie, jakby dniem imienin wszystkich kapłanów, którzy bez względu na imię patronalne, czy przybrane imię zakonne, noszą wspólne jedno imię – kapłan – prezbiter. Nadał im je Chrystus, powołując najpierw Apostołów, a potem niezliczoną liczbę kapłanów z wszystkich ras i kontynentów, przez wieki aż do końca świata.

Czasami w wielkoczwartkowy wieczór kapłani otrzymują z rąk wiernych kwiaty wraz z modlitwą. Te dary przypominają o pięknie człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże.

W czwartek tuż przed swoją męką Pan Jezus po raz ostatni spotkał się z Apostołami, by spożyć z nimi Paschę. Zostawił im siebie w cząstce chleba i kroplach wina, by nie czuli się samotni. Ten pokarm, codzienny i najprostszy, a równocześnie przeniknięty Bożym pierwiastkiem nieprzemijalności, potęgi i siły pozwalającej osiągnąć życie wieczne, wzmacniał ich słabe siły w trudach apostołowania.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan złożył swoje szaty i przepasał się prześcieradłem, chcąc umyć nogi swoim uczniom. Zaskoczył ich: Mistrz ma myć nogi im grzesznym i słabym? Pierwszy wzbraniał się Piotr, ale Pan Jezus wytłumaczył, że prawdziwa władza jest służbą. Powiedział także: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Przypomniał jeszcze raz, że od Ojca wyszedł i spełnia Jego posłannictwo.

Wtedy posyłał Apostołów, zapewniając ich, że będzie z nimi, a przez ręce ich i kapłanów będzie stale zstępował na ołtarze świata jako pokarm na życie wieczne dla wszystkich pragnących Go.

Modlę się w ten uroczysty wieczór za wszystkich kapłanów – prezbiterów, o wytrwanie, wiarę, dary Ducha Świętego, o gorliwość, jaką mieli Apostołowie.

Wychodzę z kościoła po Mszy św. na ulicę. Jest wiosna, drzewa otwierają z powiek pąków zielone listki... Proszę Najwyższego Kapłana – Chrystusa Pana, by każdy powołany do służby w Kościele zanurzył się w oceanie Bożego Miłosierdzia i był żywym odbiciem Bożej Miłości, na miarę, jaką udzieli mu sam Odkupiciel.

 

Przeczytaj także

Ksiądz Jan Twardowski
ks. Stanisław Łucarz SJ
bp Jan Pietraszko
ks. Stanisław Groń SJ
bp Jan Pietraszko
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić