Rozmyślania w grudniowy wieczór

07 gru 2015
Magdalena Urzędowska.
 

Mój kościół parafialny jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

W grudniowy wieczór, biały od świeżego śniegu pokrywającego szarzyznę ziemi, wsłuchuję się w śpiew Godzinek opiewających Maryję, lilię czystości, ochronioną od wszelakiej zarazy świata, ratującą swój lud od niewoli okrutnej... Dzięki decyzji wolnej woli Maryi, wyrażonej słowami: Niech mi się stanie według słowa twego, skierowanymi do Archanioła Gabriela przy Zwiastowaniu, Syn Boży począł się w Jej łonie. Jezus Chrystus tylko z Niej mógł się narodzić, bo była bez zmazy grzechu pierworodnego, idealna, najświętsza, bezgranicznie ufna wobec Boga, całkowicie otwarta na Jego Słowo, rozważająca wszystkie zdarzenia w swoim życiu w oparciu o to Słowo. Dzięki Jej pokornemu udziałowi w zbawieniu świata Syn Boży mógł zamieszkać między nami, by wskazać nam drogę prawdy i miłości, a także oddać za nas życie na krzyżu, przebaczając nie tylko swoim oprawcom, ale nam wszystkim, ludziom, którzy zaistnieli na świecie od czasu stworzenia i zaistnieją aż po kres jego dziejów. Pan Jezus nauczył nas miłości miłosiernej i cierpliwej, a Maryja, która z Nim współcierpiała – Matka Boża i nasza – oddania i wierności.

W ten uroczysty dzień przychodzisz, Jezu do mnie jak podczas każdej Mszy św. w postaci białego, malutkiego opłatka, by zamieszkać cichutko na dnie mego serca. Wiem, że nie potrafię ugościć Cię należycie, bo nie jestem jak Twoja Matka niepokalana i święta, jestem grzesznym człowiekiem, raniącym Ciebie kolcami wad i uchybień, słabą wolą... Jednak na ile potrafię, wyjmuję Ci delikatnie te ciernie z poranionej skroni.

Dziękuję Ci dziś za fiat Twojej Matki i za Twoje bezgraniczne oddanie się mnie i obdarzanie łaskami, o których nawet nie mogłam marzyć.

Proszę, Jezu Chryste, by rozpoczynający się czas poświęcony Twemu miłosierdziu nauczył mnie i nas wszystkich patrzeć Twoim spojrzeniem, słuchać Twymi uszami, działać Twoimi rękami i chodzić po Twoich ścieżkach.

 

Przeczytaj także

Damian Krawczykowski
Ksiądz Jan Twardowski
ks. Stanisław Łucarz SJ
bp Jan Pietraszko
ks. Stanisław Groń SJ
bp Jan Pietraszko
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić