Refleksja modlitewna

 

Potrzeba milczenia

20 paź 2013
ks. Jerzy Sermak SJ

Chciałbym się wybrać na rekolekcje zamknięte, ale obawiam się, czy potrafię przeżyć osiem dni w całkowitym milczeniu. Czemu ono jest tak ważne? (Stanisław)

Antyfona do Serca Jezusowego

24 wrz 2013

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu;
naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty,
ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy!

Usłyszeć głos Jezusa

24 wrz 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Jezus mówi: Moje owce słuchają mego głosu. Co to znaczy słuchać głosu Jezusa? Kiedy dosłyszałem Jego głos? On przecież jest już „po prawicy Ojca”. Brzmienie głosu Jezusa z Nazaretu już dawno ucichło w czasie i przestrzeni. Tego historycznego głosu już nigdy nie usłyszymy. Oczywiście, pozostał zapis tego, co Jezus mówił i czynił.

Obraz Serca Bożego z krakowskich Łagiewnik

11 wrz 2013
s. Ancilla Miąsik ZMBM

Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka (1814-1881), Założycielka Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, powróciwszy latem 1862 r. z Laval we Francji, skąd zaczerpnęła wzory pracy apostolskiej od Matki Teresy Rondeau, postanowiła otworzyć pierwszy Dom Miłosierdzia w Krakowie. Opatrzność jednak skorygowała te plany, gdyż Matka napotkała na odmowę fundacji na terenie zaboru austriackiego.

Odpoczynek i relaks

07 sie 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Wieczny odpoczynek

W naszych praktykach religijnych słowo „odpoczynek” najczęściej słyszymy na… pogrzebach. Wielokrotnie powtarzamy, śpiewając: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… Taki odpoczynek to przebywanie z Bogiem w Jego Królestwie. Nie wiemy, na czym ten odpoczynek polega. Na pewno nie jest to jakiś rodzaj leniuchowania. Być może czasem mamy przeczucie tego odpoczynku, gdy pojawia się w nas głębokie pragnienie pokoju, bezpieczeństwa, akceptacji i radości – tego wszystkiego, co daje dojrzała miłość. Ale myślę, że istotą wiecznego odpoczynku możemy żyć i cieszyć się już tutaj na ziemi.

Uwierzyć i zaufać

27 lip 2013
Danuta Brüll

Dziś wydaje się nam, że Bóg jest zupełnie niewrażliwy na potrzeby współczesnego świata, w którym pełno jest bełkoczących głosów radia i telewizji, reklam i agresywnych tytułów czasopism. Wszystko to ściska gardło naszej duszy. Jakże w tym zamęcie ciężko uwierzyć w coś, czego trudno doświadczyć. Przysypane potokami słów bez żadnego znaczenia i pogrzebane stertą jazgotu ludzkiej bezmyślności… Słowo Boga.

Niepojęte!

16 lip 2013
św. Augustyn

Co się tyczy piękności i pożytku reszty stworzeń przez szczodrość Bożą przeznaczonych do oglądania i na pożytek człowieka odrzuconego wprawdzie i skazanego na trudy i nędze doczesne, to jakiż wykład mógłby temat ten wyczerpać do końca? Oto cechy te widzimy w rozlicznych i różnorakich urokach nieba, ziemi i morza w takiej obfitości i tak cudownym blasku samego światła, w słońcu, księżycu i gwiazdach, w cienistych gajach, w barwach i zapachach kwiatów, w mnóstwie rozmaitych ptaków, w ich szczebiocie i upierzeniu, w tylu odmianach rozmaitego kształtu i wyglądu zwierząt, z których najwięcej podziwu budzą najmniejsze (dzieła bowiem mrówek i pszczół zdumiewają nas bardziej niż ogromne ciała wielorybów).

Dzień skupienia

16 lip 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Wakacyjny wyjazd to dla wielu osób oczywistość. Trzeba przecież odpocząć! Niektórzy wykorzystują swoje cenne urlopy na dłuższe lub krótsze, mniej lub bardziej wymagające rekolekcje, czasami nawet tygodniowe. Ale nie wszystkich na to stać: czasowo, finansowo czy osobowościowo. Większość z nas mogłaby jednak rozważyć możliwość zrobienia sobie dnia skupienia. Poświęcić ze swoich wakacji choćby jeden dzień. Przeznaczyć go na samotność, milczenie, refleksję, zebranie myśli, zapiski, a wreszcie na modlitwę – nie pospieszną, urywaną, rozbitą, ale właśnie taką, za jaką się nieraz tęskni: poruszającą serce.

Samotność i wspólnota

24 cze 2013
ks. Jerzy Sermak SJ

Wydaje się, że dzisiaj bardzo mocno podkreśla się wspólnotowy wymiar życia człowieka, pomniejszając czy wręcz lekceważąc prawdę o niepowtarzalności każdego. Jak zadbać o równowagę tych dwóch form bycia człowieka? (Józef )

Wierzący może więcej

24 cze 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Benedykt XVI w liście Porta fidei zachęca do ponownego poszukiwania i odkrywania sensu, piękna i sił wiary (nr 4). Ogłoszony w tym liście Rok Wiary ma być czasem odnajdywania radości w wierze i entuzjazmu w jej przekazywaniu (nr 7). Przyjście Jezusa Chrystusa na świat, Jego Osoba, każde słowo i czyn miały za cel obudzić wiarę w człowieku. Jezus wie, że jest ona jedną z najpotężniejszych sił drzemiących w sercach mężczyzn i kobiet.

Strony