Refleksja modlitewna

 

Święto Matki Bożej Zielnej

11 sie 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Stworzenie jest tym doskonalsze, im lepiej pozwala poznać Stwórcę, dawcę obfitego życia. Maryja jest łaski pełna, a łaska jest mocą Ducha Świętego, jest życiem. Gdzie jest Bóg, tam też jest Jego uświęcające działanie.

Prawość sumienia

09 sie 2015
Mariola Bogumiła Bednarz

Człowiek jako ukoronowanie wszystkich istnień jest stworzony przez Boga na podobieństwo Jego obrazu w wymiarze moralnym, i jest zobowiązany do czci i miłości Boga.

Przemiany człowieka w drodze

09 sie 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Homo viator – człowiek w drodze (łac. via – droga), wędrujący. Na różne sposoby może się dokonywać to mniej lub bardziej dobrowolne opuszczanie „domu” i ruch, którego celem jest jakieś odmienne „miejsce”. Miejsce materialne, ale też duchowe.

Jesteśmy Bożym ludem

25 lip 2015
Ojciec Jerzy

Jezus miał umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. por. J 11, 51-52

Zwolnij i przejrzyj...

19 lip 2015
Barbara Cabała

Wakacje… Czas z utęsknieniem zwykle wyczekiwany przez rzesze dzieciaków, nastolatków i studentów, którym się marzy ucieczka od szkolnego rygoru w beztroski czas leniuchowania, wypraw krajoznawczych z rówieśnikami lub rodzicami, spotkań z przyjaciółmi nie tylko na portalach społecznościowych, ale także na łonie natury.

Grzechy cudze

28 lut 2015
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Zwykle, badając nasze sumienie, zwracamy uwagę na grzechy i uchybienia, które występują w katalogach wykroczeń, począwszy od Dekalogu (Wj 20, 1-17; Pwt 5, 6-20) poprzez jego interpretację w Kazaniu na Górze (Mt 5, 21-37) aż po spisy nagannych działań w listach apostolskich (Rz 1, 24-31; 13, 13; 1 Kor 5, 9-11; 6, 9-10; 2 Kor 12, 20-21; Ga 5, 19-21; 8, 11-21; Kol 3, 5; 1 Tm 1, 9-10; 2 Tm 3, 25; 1 Tes 4, 3-5).

Prześladowania na Wschodzie

17 lut 2015
Jakub Szymański

Obecne prześladowania chrześcijan na terenach Syrii i tzw. państwa islamskiego (czyli w północnej części Iraku) w jakiś przedziwny sposób nawiązują do pierwszych prześladowań, których doświadczyło niegdyś chrześcijaństwo wschodnie.

Ruchliwe życie duchowe

13 sty 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Ustalamy sobie nieraz pewien pułap, który chcielibyśmy w życiu osiągnąć. Wyobrażamy sobie stan, do którego aspirujemy. Najczęściej dotyczy to naszej pozycji materialnej czy społecznej, ewentualnie edukacji. Wysilamy się, wkładamy dużo energii, inwencji i twórczości, aż w końcu dochodzimy do celu. Co wtedy?

O pokorny i mężny Kościół na Wschodzie

09 gru 2014
Paweł M. Nawrocki

W drugą niedzielę Adwentu, 7 grudnia br., obchodzimy XV Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W czasach sowieckich zepchnięty do współczesnych „katakumb”, w ostatnich latach – mimo utrzymującej się nadal niechęci ze strony władz – odważnie szuka i odnajduje swoje miejsce w posttotalitarnej rzeczywistości, przeżywając duchowe odrodzenie.

Męka wyboru drogi życia

21 lis 2014
ks. Jacek Poznański SJ

Wybór stanu życia albo odpowiedniej osoby do małżeństwa staje się coraz trudniejszym zadaniem. Jest mnóstwo różnych czynników, którymi można by tłumaczyć taki stan rzeczy. Sądzę, że wiele z nich wskazuje, iż nie można z odwlekania wyboru czynić wyrzutu, deprecjonować i lekceważyć go.

Strony