Refleksja modlitewna

 

Msza święta indywidualistyczna

18 wrz 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Msza święta dla wielu z tych, którzy uczestniczą w niej w niedzielę, jest nieraz jedyną formą modlitwy, jaką praktykują. Dla innych – drugą, obok mniej lub bardziej systematycznej modlitwy osobistej. Natomiast dla pewnej grupy osób, które więcej się modlą, Eucharystia stanowi najistotniejszy punkt ich duchowego życia.

Drogocenny i życiodajny

05 wrz 2012
św. Teodor Studyta

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku.

Co jest twoją tajemnicą?

03 sie 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Media, mówiąc o Kościele, zazwyczaj promują wizję tajemniczej instytucji, nietransparentnej, pokrętnej, ciemnej machiny. Ta wizja trafia na podatny grunt, ponieważ dla zwykłych ludzi środowisko duchownych to inny świat. Sekrety Watykańskich Archiwów i biskupich kurii czy archiwalia zakonne rozpalają wyobraźnię niejednego autora powieści sensacyjnych, a także tych, którzy je czytają.

Boży ład

03 sie 2012
św. Atanazy

Nic nie istnieje ani nie powstaje, co nie istniałoby ani zostało dokonane w Słowie i przez Słowo, jak to naucza święty Jan: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nie stało się nic.

Przyroda, mistrzyni kontemplacji

10 lip 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Niebiosa głoszą chwałę Boga…

Letnie miesiące spontanicznie kojarzymy z wypoczynkiem, z wyjazdami, podróżami, wyprawami. Szczególnie mocno odzywa się tęsknota za odprężeniem na łonie przyrody – gdzieś nad morzem, jeziorami, rzekami, na górskich szlakach lub w leśnym zakątku. Przyroda nas wabi swoim spokojem, naturalnością, dalą.

Skarbiec bez dna

21 cze 2012
Barbara

Pierwszy raz zetknęłam się z Krucjatą w listopadzie 2009 r. Dziś mogę powiedzieć, że dzięki niej rozmiłowałam się w Eucharystii, na której staram się być codziennie, ofiarowując Bogu podczas niej kolejny rok życia danej osoby. Na początku Krucjata obejmowała opieką modlitewną kaplanów naszej diecezji, dlatego modliłam się kolejno za księży znanych mi tylko z imienia i wieku.

Krucjata Eucharystyczna

12 cze 2012
ks. Robert Więcek SJ

Modlitwa za kapłanów obejmuje świat

Jesteśmy pielgrzymami na ziemi. Dla nas, chrześcijan, ta pielgrzymka stała się darem i zadaniem, aby idąc za Panem Jezusem, w mocy Ducha Świętego dojść do domu Boga Ojca. Pielgrzymując, począwszy od momentu poczęcia, aż do aktualnej chwili swojego życia, każdy z nas doświadcza i niesie z sobą rożne zranienia lub skutki własnych bądź cudzych grzechów.

50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie

12 cze 2012
ks. Jan Konior SJ

Eucharystia jest naszym najpiękniejszym skarbem. Jest ona sakramentem w całym tego słowa znaczeniu; już teraz wprowadza nas w życie wieczne; w niej zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia; ona jest źródłem i szczytem działalności i życia Kościoła. (Sacrosanctum Concilium, nr 10)

Świętość przynosi szczęście?

01 Maj 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Świętymi bądźcie

Współczesny człowiek często nie potrafi odnieść do siebie słowa „świętość”. Co ono mogłoby oznaczać w moim przypadku? Czy mam czas i możliwości, by zawracać sobie głowę świętością? Dzisiejszemu człowiekowi o wiele więcej mówią takie określenia, jak: dobry człowiek, człowiek pełen poświęcenia, człowiek, na którym można zawsze polegać, człowiek życzliwy.

Ogień

11 mar 2012
Ojciec Jerzy

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”.

Strony