Ewangelia niedzielna

 

Uzdrowienie niewidomego żebraka - 26 III 2017

25 mar 2017
ks. Stanisław Groń SJ

4. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: J 9, 1-41

Są choroby, które nie wynikają z osobistych grzechów ani z grzechów rodziców. Istnieje cierpienie niezawinione, przez które objawia się moc Boga i Jego miłosierdzie.

Woda życia - 19 III 2017

18 mar 2017
ks. Stanisław Biel SJ

3. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: J 4, 5-42

Samarytanka jest kobietą spragnioną miłości. To pragnienie próbuje zaspokoić poprzez ludzką miłość (pięciu mężów i konkubent).

Wpatrzeni w Jezusa - 12 III 2017

11 mar 2017
ks. Artur Wenner SJ

2. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: Mt 17, 1-9

Jezus na górze Tabor przemienia się wobec wybranych uczniów. Przyzwyczajeni do widzenia Go w zwykły, doczesny sposób, teraz widzą Go w majestacie.

Czy Szatan istnieje? - 5 III 2017

04 mar 2017
ks. Bogdan Długosz SJ

1. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: Mt 4, 1-11

W obliczu rozwoju technologicznego i postępu wiedzy takie pytanie może trącić trochę powrotem do średniowiecza.

Zbytnia troska - 26 II 2017

21 lut 2017
ks. Stanisław Groń SJ

8. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 6, 24-34

Jedynym Panem człowieka jest Bóg. On domaga się wyłączności, ale niegodziwa mamona jest groźna, usidla, bierze w posiadanie umysł i serce człowieka.

Rdzeń świętości - 19 II 2017

21 lut 2017
ks. Stanisław Biel SJ

7. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 5, 38-48

Zarówno Kodeks Hammurabiego, jak i Prawo Starego Testamentu dopuszczały zasadę odwetu: życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę… (Wj 21, 23nn). Miała ona chronić porządku publicznego i odstraszać agresora.

Podniesiona poprzeczka - 12 II 2017

11 lut 2017
ks. Artur Wenner SJ

6. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 5, 17-37

Izrael otrzymał Prawo na Synaju jako Boży dar. W centrum tego prawa stał Dekalog, ale potem były także inne szczegółowe przepisy, których skrupulatni rabini doliczyli się sześciuset trzynastu.

Światło i ciemność - 5 II 2017

05 lut 2017
ks. Bogdan Długosz SJ

5. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 5, 13-16

Ewangelia używa dwóch symbolów: światła i soli. Ich rangę i znaczenie opisuje przez pokazanie skutków ich działania, a szczególnie przez pokazanie przeciwieństw – ciemność lub utrata smaku.

Litania błogosławieństw - 29 I 2017

24 sty 2017
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

4. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 5, 1-12

Kazanie na Górze ma miejsce na początku Ewangelii według św. Mateusza. Stanowi jakby expose Jezusa na rozpoczęcie publicznej działalności, a błogosławieństwa wybrzmiewają szczególnie mocno.

Nawrócenie i powołanie - 22 I 2017

21 sty 2017
ks. Stanisław Groń SJ

3. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 4, 12-23

Ewangelia św. Mateusza napisana została w drugiej połowie pierwszego stulecia i ożywiać miała wspólnotę nawróconych na chrześcijaństwo Żydów.

Strony