Ewangelia niedzielna

 

Litania błogosławieństw - 29 I 2017

24 sty 2017
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

4. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 5, 1-12

Kazanie na Górze ma miejsce na początku Ewangelii według św. Mateusza. Stanowi jakby expose Jezusa na rozpoczęcie publicznej działalności, a błogosławieństwa wybrzmiewają szczególnie mocno.

Nawrócenie i powołanie - 22 I 2017

21 sty 2017
ks. Stanisław Groń SJ

3. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 4, 12-23

Ewangelia św. Mateusza napisana została w drugiej połowie pierwszego stulecia i ożywiać miała wspólnotę nawróconych na chrześcijaństwo Żydów.

Świadectwo - 15 I 2017

15 sty 2017
ks. Stanisław Biel SJ

2. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 1, 29-34

Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego Jezusa, wydał świadectwo o Nim, które jest „zwięzłą teologią” Osoby Jezusa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Słowa te wypowiada do dzisiaj każdy kapłan podczas Eucharystii, ukazując przełamaną Hostię.

Na spotkanie Trójcy Świętej - 8 I 2017

03 sty 2017
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Chrztu Pańskiego;
Ewangelia: Mt 3, 13-17

Chrzest Jezusa jest nie tylko objawieniem tajemnicy Trójcy Świętej, ale otwiera człowieka na dar spotkania z każdą z Boskich Osób. Jest zapowiedzią naszego chrztu, poprzez który cała Trójca czyni sobie w nas mieszkanie.

Trwać i rozważać - 1 I 2017

01 sty 2017
ks. Bogdan Długosz SJ

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki;
Ewangelia: Łk 2, 16-21

Święta Boża Rodzicielka, Matka Boga, Theotokos to tytuły odnoszące się do Maryi i ściśle wiążące się z propozycją, którą Bóg skierował do Niej, a Ona na nią odpowiedziała. Święty Augustyn pisał, że Maryja poczęła Chrystusa przez wiarę w swoim sercu, zanim poczęła Go fizycznie w swoim ciele.

Słowo, Życie, Światło i Ciało - 25 XII 2016

24 gru 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Boże Narodzenie;
Ewangelia: J 1, 1-18

Ewangelista Jan, aby ukazać istotę i zadanie Jezusa, nazywa Go Słowem. Jak ludzkie było u Boga, było Bogiem i we wszystkim jest równe Bogu.

Ludzie milczenia - 18 XII 2016

17 gru 2016
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Mt 1, 18-24

Życie dwojga młodych ludzi z Nazaretu – Maryi i Józefa – nacechowane jest milczeniem. Cisza Józefa i Maryi nie jest jałowa.

Nie zwątpić w Jezusa! - 11 XII 2016

10 gru 2016
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Mt 11, 2-11

Jan Chrzciciel, który przygotował drogę na przyjście Jezusa, największy do czasu nastania Królestwa Niebieskiego, jest człowiekiem paradoksu.

Głos wołający na pustyni - 4 XII 2016

28 lis 2016
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Mt 3, 1-12

Jan Chrzciciel jest głosem poprzedzającym przyjście Zbawiciela. W swoim nauczaniu wzywa do nawrócenia, czego konkretnym znakiem jest wyznawanie grzechów i chrzest w Jordanie.

Głos Adwentu - 27 XI 2016

12 lis 2016
ks. Stanisław Groń SJ

1. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Mt 24, 37-44

Rok liturgiczny rozpoczyna się Adwentem, Boże Narodzenie będzie za cztery tygodnie. Ten miarowy rytm uczy nas skupionego oczekiwania w naszych życiowych wędrówkach i każe nam czujnie czekać na to, co wykracza poza oczywistość.

Strony