Ewangelia niedzielna

 

Dotknięcie Jezusa - 12 II 2012

10 lut 2012
ks. Artur Wenner SJ

6. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 1, 40-45

Biblijni trędowaci niekoniecznie byli chorzy na trąd we współczesnym znaczeniu. Prawdopodobnie tym określeniem obejmowano różne schorzenia skóry, które nieraz ustępowały. Człowiek uznany przez kapłana za trędowatego musiał opuścić wspólnotę. Od tej chwili był traktowany jako człowiek nieczysty, z którym nie wolno się było zadawać. „Trędowaci” zatem musieli trzymać się z dala od „normalnych”, czyli zdrowych ludzi. To właśnie wykluczenie, izolacja były nieraz czymś znacznie gorszym niż sama choroba.

Gdzie jest Bóg? - 5 II 2012

02 lut 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

5. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 1, 29-39

Św. Marek opisuje różne miejsca przebywania Jezusa. Początkowo modli się w synagodze, z której udaje się do domu apostoła Piotra, bliskiego współpracownika. Następnie uzdrawia ludzi zgromadzonych przed jego domem, później oddala się na pustynię, aby się modlić, wreszcie odwiedza sąsiednie miejscowości i chodzi po całej Galilei.

Spotkanie - 29 I 2012

22 sty 2012
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

4. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 1, 21-28

Jezus nieustannie naucza. Tylko w ten sposób może skłonić słuchaczy, by przyjęli dobrowolnie dary, które Trójca Święta chce im ofiarowywać.

Kim mnie uczynisz, Panie? - 22 I 2012

19 sty 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus rozpoczął nauczanie, zapraszając do nawrócenia i do wiary w Jego przepowiadanie. Nawrócenie oznaczać musi mocniejsze wpatrywanie się w Jego miłujące oblicze, by z tego wpatrzenia czerpać moc do przemiany życia. Jeśli przez nawrócenie rozumiemy bardziej jakąś formę pracy nad sobą, to grozi nam, że będziemy bardziej zajmować się sobą i samodoskonaleniem niż Osobą Jezusa! I to zaowocuje ubocznymi skutkami w postaci zapatrzenia się w siebie, prowadzącego najczęściej do samouwielbienia.

Spotkać Jezusa - 15 I 2012

15 sty 2012
ks. Stanisław Biel SJ

2. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 1, 35-42

Pierwsi uczniowie przybyli z Galilei, by żyć we wspólnocie Jana Chrzciciela, czynić pokutę, nauczyć się czegoś od niego. Tymczasem ich mistrz wskazał im Jezusa jako Mesjasza. Posłuchali go i poszli za Nim. Pierwsze spotkanie z Jezusem było dla nich tak ważne, że zapamiętali miejsce, datę, godzinę; było łaską, która zapadła bardzo głęboko w ich serca.

Przez wody Jordanu - 8 I 2012

06 sty 2012
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Chrztu Pańskiego

Ewangelia: Mk 1, 6b-11

Zanim Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym, sam przyjmuje chrzest z rąk Jana. On, Święty Boga, chrztu nie potrzebował, bo nie potrzebował nawrócenia. Zatem inny jest sens działania Jezusa. Chrzest to po grecku zanurzenie. Jezus zostaje zanurzony w falach Jordanu, falach, które symbolizują potęgę grzechu i moc złego, aby wody te uświęcić.

W drodze wiary - 1 I 2012

28 gru 2011
ks. Bogdan Długosz SJ

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Ewangelia: Łk 2, 16-21

Ewangelista Łukasz scenę zwiastowania kończy słowami: Wtedy odszedł od Niej anioł. Tym lakonicznym stwierdzeniem Maryja zostaje wpisana w rzeszę ludzi, którzy zostają przez Boga zaproszeni do wyruszenia w podróż wiary i budowania z Nim szczególnej relacji. Droga zawsze rozpoczyna się od spotkania. Podobne spotkanie przeżyli pasterze. W środku nocy spotkali posłańców, którzy przekazali im wiadomość: „W Betlejem narodził się Zbawiciel, idźcie tam, to Go spotkacie”.

Odrzucić czy przyjąć? - 25 XII 2011

15 gru 2011
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Boże Narodzenie

Ewangelia: J 1, 1-18

Prolog Janowy mówi o pochodzeniu Jezusa i o naturze Jego misji. Ewangelista ukazuje, jak Słowo, które stało się ciałem, jest chwałą i objawieniem się Boga. To Słowo stało się człowiekiem w Osobie Jezusa Chrystusa. W Nim chwała Boża zamieszkała w ludzkiej postaci na stałe między ludźmi. To wydarzenie wymagało odpowiedzi ze strony człowieka.

Łaski pełna - 18 XII 2011

15 gru 2011
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Adwentu

Ewangelia: Łk 1, 26-38

Zwiastowanie Maryi jest również naszym zwiastowaniem. Bóg przekazuje Maryi wielką tajemnicę, największy Dar, jaki może dać – swojego Syna. Ale również przekazuje Go nam i przez nas innym. W Łukaszowym obrazie uderza delikatność i szacunek Boga wobec człowieka. Gdy archanioł Gabriel oznajmił Maryi dobrą nowinę, Bóg zamilkł. Teologowie mnożą hipotezy, co by było, gdyby Maryja odmówiła Bogu. Zapewne znalazłby On inny sposób zbawienia człowieka. Ale nie musiał, ponieważ wcześniej znalazł Maryję. Przygotował Ją, uformował, nie pozwolił dotknąć żadnemu grzechowi, najmniejszemu złu. Pewne arcydzieła udają się tylko Bogu. Maryja jest największym arcydziełem, jest pełna łaski. Jest kontemplowana przez samego Boga, aby stać się żywą świątynią Jego obecności w świecie (A. Pronzato).

Świadek światłości - 11 XII 2011

03 gru 2011
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Adwentu

Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28

W okresie Adwentu jedną z wiodących postaci, która przygotowuje nas do spotkania z przychodzącym Panem, jest Jan Chrzciciel – świadek światłości. Jest świadkiem, bo to on wskazał na Jezusa przychodzącego, aby przyjąć z rąk Jana chrzest: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus powie o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

Strony