Droga Krzyżowa

23 mar 2012
ks. W. Święcicki
 

Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie,
żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

 

 

Stacja I
Jezus na śmierć skazany

Niech każde Jezu, me cierpienie
Nagradza Ci niesłuszne oskarżenie.

 

Stacja II
Jezus bierze krzyż na ramiona swoje

Jezu, niech ciężar krzyża Twego
Powstrzyma mnie od grzechu wszelkiego.

 

Stacja III
Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Chociaż ciężkim krzyżem obciążony
Jezu, wierzę, żeś Ty Bóg wcielony.

 

Stacja IV
Jezus spotyka Matkę swoją

Przez Twoje Jezu, z Matką spotkanie
Udziel mi w dobrym wytrwanie.

 

Stacja V
Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi

Przez cierpliwość o Jezu, w utrapieniu,
Niech Ci pomagam w krzyża noszeniu.

 

Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi

Twoje Jezu, skrwawione
Oblicze Pragnę czcić przez całe życie.

 

Stacja VII
Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Za ciężkie moje przewinienia
Ofiaruję Ci, Jezu me upokorzenia.

 

Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty

Niech twoje Jezu, słowa pociechy
Milsze mi będą nad wszelkie uciechy.

 

Stacja IX
Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Jezu, za grzechy serdecznie żałuję
Poprawę życia mego obiecuję.

 

Stacja X
Jezus z szat obnażony

Jezu, haniebnie z szat obnażony,
Bądź za to stokroć uwielbiony.

 

Stacja XI
Jezus do krzyża przybity

Przez Twe do krzyża przybicie,
Daj, Jezu grzechów obmycie.

 

Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu

Jezu na krzyżu umierający
Bądź przy mnie konającym.

 

Stacja XIII
Jezus z krzyża zdjęty

Maryjo, Ciebie proszę
Niech Jezusa w sercu noszę.

 

Stacja XIV
Jezus do grobu złożony

Jezu zamknięty w grobie
Oddaje się całkiem Tobie.

 

Tekst tej drogi krzyżowej ks. majora W. Święcickiego, znajduje się w "Śpiewniczku Kościelnym Żołnierza Polskiego " wydanym we Fryburgu, 1941 r.

 

Przeczytaj także

Bogusława Szopa
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bronisław Mokrzycki SJ
ks. Jakub Kołacz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
Claudio Barriga SJ
Ryszard Paluch

Warto odwiedzić