Kult Serca

 

Pójście na całość w miłości

13 sty 2015
ks. Patrick Zoll SJ

Miłość i pójście na całość – wyrażenie to na pierwszy rzut oka wydaje się niedorzeczne, bo czy pójście na całość w miłości nie zaślepia? Czy nie jest nawet niebezpieczne? Czy w miłości nie należy się kierować rozumem, który ją miarkuje? A jednak w miłość jest wpisany jakiś radykalizm.

Pierwszy dar Bożego Serca

06 sty 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

W tym pierwszym z dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, w którym rozpoczynamy nasze naśladowanie Chrystusa, pragniemy rozważyć pierwszy dar otrzymany od Niego: jest nim przebaczenie naszych grzechów. „Przebaczenie” (po wł. perdono) oznacza właściwie super-dono (nad-dar), dar największy ze wszystkich, który otwiera naszą drogę ku Niemu.

Relikwiarz Trzech Króli w Kolonii

05 sty 2015
Małgorzata Mnich

W 2014 r. minęło 850 lat od sprowadzenia do Kolonii relikwii Trzech Króli. Rocznica ta obchodzona była bardzo uroczyście, zorganizowano z tej okazji liczne wystawy, odczyty, oprowadzania i pielgrzymki. Nie bez powodu, gdyż dla rozwoju miasta relikwie miały ogromne znaczenie, a do dziś w herbie Kolonii widnieją trzy korony, jako symbol mędrców ze Wschodu.

Spodziewaj się dobra

31 gru 2014
ks. Dariusz Piórkowski SJ

Nie mam czasu – to jeden z najbardziej powszechnych sloganów naszej zabieganej epoki. Najczęściej służy jako wymówka, kiedy chcemy wyrazić, że nie jesteśmy czymś zainteresowani.

Rok Serca Jezusowego w Szczecinie

21 lis 2014
Bogdan Nowak

Tutaj modliłem się najchętniej, gdy byłem studentem – wspomina Tomasz P. w tym Sanktuarium Serca Pana Jezusa zawarłem sakramentalne małżeństwo z Moniką. Tutaj – jak dawniej – przyjeżdżam na akademickie Msze święte. W chwilach trudnych klękam w pobożnej ciszy w najstarszej szczecińskiej Kaplicy Najświętszego Sakramentu, by otrzymać radę i pomoc od Tego, który może wszystko.

Miłość mocna jak śmierć

05 lis 2014
Baldwin, biskup kantuaryjski

Mocna jest śmierć, albowiem potrafi pozbawić nas daru życia. Mocna jest miłość, bo potrafi przywrócić nam lepsze życie.

Ukierunkowanie dnia i życia

22 paź 2014
ks. Christoph Kentrup SJ

Święty Ignacy Loyola proponuje tzw. modlitwę przygotowawczą, stanowiącą jakby drogowskaz, którym mamy się kierować przez cały dzień. Może ona być potraktowana także jako pewien rodzaj ćwiczenia duchowego. 

Błogosławiona powinność

22 paź 2014
św. Jan Maria Vianney

Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli. Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto, czym jest szczęście człowieka na ziemi.

Zwyciężył Lew z pokolenia Judy

05 paź 2014
Jadwiga Zięba

Gdy klęczałam przy umierającej mamie, wszystkie zmysły na swój sposób przekonywały mnie, że Niebo łączy się z ziemią, a ziemia z Niebem. Jednak tego rodzaju połączenie dwóch światów było bliższe doświadczeniu nie tyle łączności, ile rozpiętego na krzyżu mego jestestwa.

Do Serca Twego

29 wrz 2014
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Do Serca Twego jak do wód krynicy
Przychodzą, Jezu, dobrzy i grzesznicy.

Dobrzy większego łakną uświęcenia,
Grzesznicy pragną łaski przebaczenia.

Strony