Refleksja modlitewna

 

Pragnę...

24 sie 2012
Grażyna Berger

Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia. Prz 13, 12

Figury Bożego Serca

27 lip 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Cerro de los Ángeles – Wzgórze Aniołów – to geograficzny środek Półwyspu Iberyjskiego. Znajduje się tam widoczny z daleka dziewięciometrowy posąg Chrystusa. Dnia 30 V 1919 r. król Alfons XIII poświęcił Hiszpanię Sercu Jezusa.

Eucharystia sercem Kościoła

02 lip 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Wspólnota z Chrystusem i nawzajem z sobą – to hasło Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w stolicy Irlandii, Dublinie, w dniach 10-17 VI 2012 roku.

Jestem, pamiętam, czuwam

02 lip 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Od wielu lat w jezuickiej bazylice w Krakowie w pierwsze piątki miesiąca w nocy odbywają się czuwania. Modląc się w czasie, gdy miasto śpi, poznajemy wartość modlitwy, która wycisza serca, oczyszcza z niepotrzebnych emocji i nadmiaru trosk, uczy zawierzenia Bogu.

Religia Miłości

28 cze 2012
Henri de Lubac

Chrześcijaństwo, jeśli pójdziemy wprost do jego istoty, jest religią Miłości Bóg jest miłością, mówi Jan apostoł, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Wszelkie pogłębienie świadomości naszej wiary musi zaowocować lepszym zrozumieniem tego. Nie możemy oczywiście zapoznawać jakichkolwiek uwarunkowań tej miłości i jej naturalnych podstaw, a zwłaszcza sprawiedliwości, bez której jest ona tylko fałszywą miłością; sprawiedliwości, z której dziś kpi się tak samo jak z niej samej.

Sakrament Jezusa Chrystusa

01 Maj 2012
kard. Henri de Lubac

Kiedy wewnątrz Kościoła słabnie duch wiary, wzmagają się pomyłki co do niego wśród tych, którzy pozostają na zewnątrz, a podstępy i rachuby ludzkiej mądrości wywołują tysiące antagonizmów. Każdy opiera się na jakiejś doktrynie lub partii, w nadziei, że jego koncepcje odniosą zwycięstwo nad racjami innego człowieka – jego brata. W takiej sytuacji spory nie tylko osłabiają Kościół, ale go zniekształcają w oczach świata.

Miłość boli i wyzwala

01 Maj 2012
ks. Dariusz Piórkowski SJ

Lecz kiedy podeszli do Jezusa (…), jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. J 19, 33-34

Krzyż

01 kwi 2012
ks. Stanisław Łucarz SJ

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony… Z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo…

Prefacja o Sercu Jezusa

01 kwi 2012
ks. Włodzimierz Mocydlarz SJ

Dziękczynienie wyrażone w prefacji jest świadectwem wiary Kościoła, który uwielbia Boga za to wszystko, co dokonało się w Jego Synu w momencie ukrzyżowania i wkrótce potem – wobec Ukrzyżowanego – już po Jego śmierci, o której świadczy umiłowany uczeń Pana.

Serce Jezusa instrumentem ewangelizacji w Chinach

15 sty 2012
ks. Jan Konior SJ

Ważną rolę w ewangelizowaniu Chin odegrały obrazy. Misjonarze jezuiccy dobrze wiedzieli, jak istotne dla świata chińskiego było pismo obrazkowe, które de facto jest fundamentem kultury chińskiej. Przy użyciu europejskich alegorycznych obrazów mogli oddziaływać artystycznie i ewangelizatorsko na tradycje i kulturę chińską. Malowali obrazy europejską techniką chiaroscuro w linearnej perspektywie. Nauczyli się jeszcze w Europie olejnej techniki malowania, dzięki czemu zaciekawili literatów chińskich na dworze cesarskim.

Strony