Artykuły

 

Getsemani

09 kwi 2017
ks. Stanisław Łucarz SJ

Góra Oliwna leży naprzeciw Jerozolimy i rozciąga się z niej przepiękny widok na miasto. Teraz zabudowana jest licznymi kościołami i klasztorami, ale w czasach Pana Jezusa była oazą sielskości i ciszy. Pan Jezus lubił to miejsce i często bywał tam ze swoimi uczniami. Patrzył na Święte Miasto – jedno z najpiękniejszych miast Wschodu tamtych czasów, którym zachwycali się nie tylko Żydzi, ale i obcokrajowcy (nie bez kozery w I w. Pliniusz Starszy – Rzymianin – w swej Historii naturalnej pisał o Jerozolimie, że nieporównanie przewyższa sławą inne miasta Wschodu).

Rycerz Maryi - św. Maksymilian Kolbe

09 kwi 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbe w 1971 r., jakiej dokonał bł. Paweł VI, była przypomnieniem światu, że nawet w obozie koncentracyjnym zaplanowanym przez ludzi, którzy odwrócili się od Boga i całkowicie zagłuszyli swoje sumienia, znajdzie się człowiek świadczący o Bogu będącym Miłością.

Na świecie trwa eksterminacja chrześcijan

09 kwi 2017

Obecnie ok. 200 milionów ludzi nie może swobodnie wyznawać swojej wiary. W 38 krajach mamy systematyczne prześladowania, a chrześcijanie najbardziej cierpią z rąk islamskich ekstremistów – wynika z dorocznego raportu o sytuacji religii w 196 krajach.

Fundament Wolnej Polski

09 kwi 2017
Filip Musiał

Polskie społeczeństwo jest głęboko podzielone. I jest to podział nie tylko polityczny, ale znacznie głębszy, sięgający także pytań o naszą historię, odpowiedzialność wobec naszych przodków i potomków. Dotykający fundamentalnych kwestii naszej tradycji i podejścia do niej.

Ekologiczne uczynki miłosierdzia

09 kwi 2017
ks. Jacek Poznański SJ

Papież Franciszek jest papieżem czułości i miłosierdzia: czułości, która rodzi się z głębokiego wzruszenia opowieścią i sytuacją innych, także stworzenia; miłosierdzia, które angażuje się w życie innych: słabych, marginalizowanych, tych bez głosu, również stworzenia.

Cywilizacja umiaru według encykliki Laudato si’

04 kwi 2017
ks. Simon Lochbrunner SJ

Zastanówmy się, jak wyglądałoby społeczeństwo, w którym zasadą byłoby nie „ciągle więcej” (dla niektórych), lecz: „dosyć” (dla wszystkich)? W teologii wyzwolenia pojawiło się pojęcie „cywilizacji współuczestnictwa w samoograniczaniu się”.

W Przeworsku pociesza, uzdrawia, króluje...

11 mar 2017
Szymon Wilk

Gotycki, obronny zespół kościelno-klasztorny ojców bernardynów w Przeworsku może poszczycić się ponad 550-letnią metryką.

W Gieczu

11 mar 2017
Jan Gać

Akt przyjęcia chrztu przez Mieszka I, jego dwór i wojów to pierwszy krok na drodze do chrystianizacji podległego mu ludu, od czego nie mogło być już odwrotu. Była to droga wyboista, z niezliczonymi przeszkodami – proces wszczepiania naszych przodków do wspólnoty Kościoła powszechnego rozłożony na dziesięciolecia, a nawet dłużej.

Podróżnych w dom przyjąć

11 mar 2017
Piotr Pikuła

Staropolskie Gość w dom, Bóg w dom jest głęboko zakorzenione w obyczajowości chrześcijańskiej, która od ponad tysiąca lat wpływa na kształtowanie się naszych ojczystych zwyczajów.

Amnestia niosąca niewolę

11 mar 2017
Filip Musiał

Gdy w 1947 r. komuniści ogłosili amnestię, według wspomnień partyzantów niepodległościowego podziemia do mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” miał przyjść kpt. Zdzisław Broński „Uskok” z pytaniem, co robić w tej sytuacji. „Zapora” miał odpowiedzieć: Zdzisiu, amnestia jest dla bandytów, a my jesteśmy Wojsko Polskie.

Strony