Pozostałe

 

List przeciw cenzurze

21 mar 2014
Filip Musiał

Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu – w takich słowach w marcu 1964 r. zwróciło się do premiera PRL Józefa Cyrankiewicza 34 intelektualistów.

IHS jako monogram Towarzystwa Jezusowego

21 mar 2014
Heinrich Pfeiffer SJ

Monogram imienia Jezusa IHS bywa wyjaśniany rozmaicie, np. Jesus Hominum Salvator (Jezus Zbawca Ludzi). W rzeczywistości chodzi w nim o skrót imienia Jezus: Jes, gdzie po pierwszych dwóch literach greckich jota i eta następuje końcowa sigma, przetworzona na łacińskie S. Eta czyta się jak nasze E. Wężyk nad literami oznacza skrót pełnego imienia. Później z tego wężyka powstała poprzeczna belka krzyża.

Dramaty Syrii

13 lut 2014
Redakcja

Ponad tysiąc zabitych chrześcijan, wśród nich są nowi męczennicy za wiarę.

Nasze kalendarze

23 sty 2014
ks. Stanisław Groń SJ

Zwykle na wiele tygodni przed upływem starego roku zastanawiamy się, jaki kalendarz kupić, aby w nowym roku móc go używać. W księgarniach przyciąga nasz wzrok ich piękno i różnorodność. Są kieszonkowe, ścienne, biurkowe. Zachęcają do kupna kalendarzy ilustrujące je piękne fotografie egzotycznych i rodzimych krajobrazów, zabytków, samochodów, żaglowców, koni, kwiatów, motyli...

Kaplica Communio Sanctorum

23 sty 2014
Joanna Maryon-Golonka

Jedna z kaplic w podziemiach bazyliki Miłosierdzia Bożego jest darem kościoła węgierskiego. Podczas uroczystości jej poświęcenia odczytano list papieża Jana Pawła II, w którym pisał: Przy tej okazji przychodzą na myśl sięgające wieków braterstwo i duchowa wspólnota narodów polskiego i węgierskiego. Ta nowa kaplica jest bowiem wymownym znakiem tej przyjaźni i wspólnego religijnego dziedzictwa.

Szopka krakowska

19 gru 2013
Małgorzata Niechaj

W historycznej stolicy Polski, Krakowie – mieście z bogatą tradycją, pełnym zabytków – zrodził się fenomen szopki krakowskiej. Nigdzie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Jezusa.

Zjednoczeni komuniści

13 gru 2013
Filip Musiał

Zjednoczenie polskiej klasy robotniczej jest zamknięciem pewnego etapu historycznego w dziejach polskiego ruchu robotniczego i odbiciem głębokich praw, którym podlega rozwój społeczny – podkreślał 15 grudnia 1948 r. Bolesław Bierut. W auli Politechniki Warszawskiej rozpoczynał się właśnie Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej.

Fundamentalizm nasz i Jezusa

18 lis 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Chrześcijanin powinien troszczyć się o wewnętrzne zdecydowanie w wierze, pogłębiać jasny wybór Jezusa i trwać przy wyborze. Czy jednak wtedy nie staje się fundamentalistą? Ks. prof. A. Bronk SVD pisze: Religia jest z samej swej natury fundamentalistyczna, domaga się bowiem absolutnego uznania swych podstawowych wartości i prawd (dogmatów) oraz wysuwa roszczenia obejmujące całe ludzkie życie.

Rok Wiary – i co dalej?

10 lis 2013
Kajetan Rajski

Jeżeli chociaż trochę nie pogłębiliśmy swojej wiary, albo jeśli przynajmniej nie próbowaliśmy tego uczynić, to obchodzony Rok Wiary stał się dla nas jedynie mnożeniem słów i pasmem ciekawych wydarzeń kościelnych, z których jednak w naszej perspektywie nic nie wyniknęło.

Polskie pieśni religijne

10 lis 2013
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Każdy naród pragnie czcić Boga w swoim własnym języku: Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże (Dz 2, 11). Także Polacy czuli taką samą potrzebę.

Strony